وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Building Microservices in Go

سرفصل های دوره

Go has established itself as an ideal language for many companies to create suites of small, purpose built web services known as microservices. This course will teach you everything you need to know to get started creating your own microservices with the Go language.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Targeted Versions
 • 3. Target Audience
 • 4. What are Microservices
 • 5. Demo A Simple Webservice
 • 6. Course Outline

 • 3. Creating HTTP Servers
 • 1. Introduction
 • 2. Types of Go Servers
 • 3. Demo The Default Server
 • 4. Demo The Default Server with TLS
 • 5. Demo Custom Servers
 • 6. Handling Requests
 • 7. Demo Handling Requests with Functions
 • 8. Demo Handling Requests with Custom Types
 • 9. Demo Working with Headers
 • 10. Demo Handling Cookies
 • 11. Demo Setting Status Codes
 • 12. Summary

 • 4. Serving Static Content
 • 1. Introduction
 • 2. Demo Generating Static Responses with Fprint
 • 3. Demo Sending Individual Files
 • 4. Demo Sending Arbitrary Data
 • 5. Demo Creating File Servers
 • 6. Summary

 • 5. JSON Messaging
 • 1. Introduction
 • 2. Messaging Strategies
 • 3. Brief Review of the JSON Protocol
 • 4. Sending JSON Messages
 • 5. Demo Sending JSON Messages
 • 6. Receiving JSON Messages
 • 7. Demo Receiving JSON Messages
 • 8. Summary

 • 6. Routing Requests
 • 1. Introduction
 • 2. Routing Requirements
 • 3. Basic Routing
 • 4. Demo Basic Routing
 • 5. Parametric Routing with String Splitting
 • 6. Demo Parametric Routing with String Splitting
 • 7. Parametric Routing with Regular Expressions
 • 8. Demo Parametric Routing with Regular Expressions
 • 9. Common Third-party Routers
 • 10. Demo Routing Requests with gorillamux
 • 11. Demo Routing Requests with go-chi
 • 12. Summary

 • 7. Creating Middleware
 • 1. Introduction
 • 2. What Is Middleware
 • 3. Creating Middleware
 • 4. Demo Preparing the Demo for Middleware
 • 5. Demo Creating Global Middleware
 • 6. Demo Creating Route-specific Middleware
 • 7. Summary

 • 8. gRPC Messaging
 • 1. Introduction
 • 2. gRPC Structure
 • 3. Overview of Protocol Buffers
 • 4. Demo Protocol Buffers
 • 5. Creating gRPC Clients and Servers
 • 6. Demo Creating gRPC Clients and Servers
 • 7. Course Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34538
  حجم: 2078 مگابایت
  مدت زمان: 236 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید