وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Ardanlabs

Ultimate Go Software Design with Kubernetes
شرکت:
Ultimate Go Software Design with Kubernetes
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 3 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Ultimate Go Web Services with Kubernetes 4.1
شرکت:
Ultimate Go Web Services with Kubernetes 4.1
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 19 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Ultimate Go Advanced Engineering 2.0
شرکت:
Ultimate Go Advanced Engineering 2.0
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Ultimate Debugging
شرکت:
Ultimate Debugging
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 15 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Intensive Kubernetes 2.0
شرکت:
Intensive Kubernetes 2.0
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Intensive Docker 2.0
شرکت:
Intensive Docker 2.0
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 28 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Ultimate Go Advanced Engineering
شرکت:
Ultimate Go Advanced Engineering
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Practical Go Foundations
شرکت:
Practical Go Foundations
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 10 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲