وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: ITProTV

چارچوب های امنیت سایبری و مدیریت ریسک
شرکت:
چارچوب های امنیت سایبری و مدیریت ریسک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 25 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مهارت های مایکروسافت سنتینل
شرکت:
مهارت های مایکروسافت سنتینل
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مدیریت دسک تاپ های مدرن (MD-101)
شرکت:
مدیریت دسک تاپ های مدرن (MD-101)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل CompTIA Network+ (N10-008)
شرکت:
فیلم یادگیری کامل CompTIA Network+ (N10-008)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مدرک کامل مبانی IT کامپتیا
شرکت:
مدرک کامل مبانی IT کامپتیا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 10 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
کورس یادگیری مبانی CompTIA Cloud
شرکت:
کورس یادگیری مبانی CompTIA Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل مدرک CompTIA CASP+ (CAS-004)
شرکت:
فیلم یادگیری کامل مدرک CompTIA CASP+ (CAS-004)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 22 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل CompTIA A+
شرکت:
فیلم یادگیری کامل CompTIA A+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
فیلم یادگیری مبانی COBIT 2019
شرکت:
فیلم یادگیری مبانی COBIT 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 13 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مسیریابی و سوئیچینگ CCT CCT (100-490)
شرکت:
مسیریابی و سوئیچینگ CCT CCT (100-490)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
کورس یادگیری مدرک بین المللی Cisco CCNA (200-301)
شرکت:
کورس یادگیری مدرک بین المللی Cisco CCNA (200-301)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
معمار راه حل های معتبر AWS – همکار (SAA -CO2)
شرکت:
معمار راه حل های معتبر AWS – همکار (SAA -CO2)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مهارت های ترمینال ( خط فرمان ) ویندوز
شرکت:
مهارت های ترمینال ( خط فرمان ) ویندوز
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
مهارت های PowerShell
شرکت:
مهارت های PowerShell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
تکنولوژی های امنیتی Microsoft Azure
شرکت:
تکنولوژی های امنیتی Microsoft Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
مبانی Microsoft Azure
شرکت:
مبانی Microsoft Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
مهندسی لینوکس LPIC-2
شرکت:
مهندسی لینوکس LPIC-2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
تست نفوذ به AWS و مقابله با آن
شرکت:
تست نفوذ به AWS و مقابله با آن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
کورس عملی پایتون برای متخصصان شبکه
شرکت:
کورس عملی پایتون برای متخصصان شبکه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
کورس ساده تا پیشرفته ترمینال ( خط فرمان )
شرکت:
کورس ساده تا پیشرفته ترمینال ( خط فرمان )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
توابع اکسل
شرکت:
توابع اکسل
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل CompTIA Linux+
شرکت:
کورس یادگیری کامل CompTIA Linux+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
کورس یادگیری CompTIA A+ Core
شرکت:
کورس یادگیری CompTIA A+ Core
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 27 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱