وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Nick Russo

دانلود و خرید 56 آموزش بدست Nick Russo از شرکت هایی مثل PluralSight در شاخه هایی از جمله آموزش ضد هک و امنیت شبکه و شبکه و سیستم عامل و آموزش Cisco CCIE و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Implementing Service Provider Security and Application Control
شرکت:
Implementing Service Provider Security and Application Control
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Inter-AS and Multicast MPLS VPNs
شرکت:
Inter-AS and Multicast MPLS VPNs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Implementing Service Provider Security and Application Control
شرکت:
Implementing Service Provider Security and Application Control
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Protocol Deep Dive: IGMP and MLD
شرکت:
Protocol Deep Dive: IGMP and MLD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Protocol Deep Dive: ICMP
شرکت:
Protocol Deep Dive: ICMP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants
شرکت:
Protocol Deep Dive: FTP and Its Variants
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Managing Cisco Products Using Advanced API-based Methods
شرکت:
Managing Cisco Products Using Advanced API-based Methods
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Managing Cisco Networks via Infrastructure as Code
شرکت:
Managing Cisco Networks via Infrastructure as Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to the Cisco Certified DevNet Professional Certification
شرکت:
Introduction to the Cisco Certified DevNet Professional Certification
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Getting Started with Software Development Using Cisco DevNet
شرکت:
Getting Started with Software Development Using Cisco DevNet
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Deploying Network Configuration Management and Telemetry Solutions
شرکت:
Deploying Network Configuration Management and Telemetry Solutions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Consuming Cisco APIs and Understanding Application DevOps
شرکت:
Consuming Cisco APIs and Understanding Application DevOps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Assessing and Enhancing Applications Using Cisco DevNet Techniques
شرکت:
Assessing and Enhancing Applications Using Cisco DevNet Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to the Cisco Certified DevNet Professional Certification
شرکت:
Introduction to the Cisco Certified DevNet Professional Certification
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Managing Cisco Products Using Advanced API-based Methods
شرکت:
Managing Cisco Products Using Advanced API-based Methods
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Managing Cisco Networks via Infrastructure as Code
شرکت:
Managing Cisco Networks via Infrastructure as Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Getting Started with Software Development Using Cisco DevNet
شرکت:
Getting Started with Software Development Using Cisco DevNet
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Deploying Network Configuration Management and Telemetry Solutions
شرکت:
Deploying Network Configuration Management and Telemetry Solutions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Consuming Cisco APIs and Understanding Application DevOps
شرکت:
Consuming Cisco APIs and Understanding Application DevOps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Assessing and Enhancing Applications Using Cisco DevNet Techniques
شرکت:
Assessing and Enhancing Applications Using Cisco DevNet Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Automating Networks with Ansible the Right Way
شرکت:
Automating Networks with Ansible the Right Way
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Multi-vendor and Cloud Networks Using Ansible
شرکت:
Automating Multi-vendor and Cloud Networks Using Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploying MPLS Segment Routing and Layer-2 VPNs
شرکت:
Deploying MPLS Segment Routing and Layer-2 VPNs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Data Communications: The Big Picture
شرکت:
Data Communications: The Big Picture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱