وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: XtremeIE

فیلم یادگیری CCIE Routing & Switching 5.1 Layer 3 Technologies
شرکت:
فیلم یادگیری CCIE Routing & Switching 5.1 Layer 3 Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
46 ساعت
۶ فروردین ۱۳۹۹
فیلم آموزش کامل شبکه و روتینگ و امنیت شبکه
شرکت:
فیلم آموزش کامل شبکه و روتینگ و امنیت شبکه
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
46 ساعت
۱۲ اسفند ۱۳۹۸
دوره یادگیری Multiprotocol Label Switching (MPLS)
شرکت:
دوره یادگیری Multiprotocol Label Switching (MPLS)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
دوره یادگیری Layer 2 Technologies
شرکت:
دوره یادگیری Layer 2 Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 13 دقیقه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
فیلم یادگیری Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
شرکت:
فیلم یادگیری Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
دوره یادگیری Border Gateway Protocol (BGP)
شرکت:
دوره یادگیری Border Gateway Protocol (BGP)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 1 دقیقه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷