وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

OpenAI API & ChatGPT for Automating & Business Productivity

سرفصل های دوره

Automate and Streamline Your Workflow with AI-driven Productivity! Artificial Intelligence + OpenAI API + ChatGPT API


1. ChatGPT & OpenAI API Course Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Introduction to ChatGPT
 • 1. What is ChatGPT
 • 2. Setting up the ChatGPT account
 • 3. What are Prompts
 • 4. Writing Prompts

 • 3. OpenAI APIs
 • 1. Introduction to OpenAI
 • 2. What are APIs
 • 3. Setting up OpenAI account
 • 4. What is GPT
 • 5. Different Models
 • 6. Playground
 • 7. Tokens
 • 8. Getting the best out of GPT
 • 9. Pricing and Rate Limits

 • 4. OpenAI with Bubble
 • 1. Introduction to the Project
 • 2. Setting Up Your Bubble Environment
 • 3. Designing the User Interface
 • 4. Setting Up OpenAI API Integration
 • 5. Creating the Workflow
 • 6. Improving Application
 • 7. Testing the Application

 • 5. OpenAI with Airtable
 • 1. Project Overview
 • 2. Setting up Airtable Base
 • 3. Set up sample reviews
 • 4. Integrating with Make
 • 5. Integration with Airtable
 • 6. Getting review from Airtable
 • 7. Integrating with OpenAI
 • 8. Completing the flow
 • 9. Testing the application

 • 6. Building a Automated Email Responder
 • 1. Project Overview
 • 2. Setting up Make
 • 3. Email Integration
 • 4. Integrating with OpenAI
 • 5. Integrating with Airtable
 • 6. Getting email response from OpenAI
 • 7. Completing the Flow
 • 8. Testing the application

 • 7. Building a Automated Cold Email Generator
 • 1. Project Overview
 • 2. Setting up Airtable Base
 • 3. Setting up integration with Airtable
 • 4. Fetching Airtable Record
 • 5. Setting up Router
 • 6.1 openai-solns-1060-email-creation-with-openai.zip
 • 6. Email Creation with OpenAI
 • 7. Updating Data to Airtable
 • 8.1 openai-solns-1120-email-subject-generation.zip
 • 8. Email Subject Generation using OpenAI
 • 9. Updating Data to Airtable
 • 10. Auto Email Creation
 • 11. Testing

 • 8. Building a Stock Photo Application
 • 1. Project Overview
 • 2. Setting Up Interface
 • 3. Integration with OpenAI
 • 4. Displaying Images
 • 5. Displaying loader
 • 6. End to End Testing

 • 9. Building a Audio to Text Service
 • 1. Project Overview
 • 2. Setting Up Interface
 • 3. Integration with OpenAI
 • 4. Displaying Transcript
 • 5. End to End Testing

 • 10. ChatGPT in Google Spreadsheet
 • 1. Introduction and Getting Started
 • 2. Setting up OpenAI to Work with Google Spreadsheets
 • 3. Getting started with Basic Prompts in Google Spreadsheet
 • 4. OpenAI In Excel
 • 5. Analyzing Review Sentiments
 • 6. Getting Multiple Outputs
 • 7. Filling data using examples
 • 8. Getting Data in the form of Table
 • 9. Tagging your Data
 • 10. Classifying data into categories
 • 11. Extracting information
 • 12. Summarizing information
 • 13. Translating information
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29292
  حجم: 2789 مگابایت
  مدت زمان: 391 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید