وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT for Work: The Definitive Guide to Innovate with AI

سرفصل های دوره

ChatGPT and AI: Complete Guide to Boosting Your Productivity and Communication in the Professional Environment with AI.


1. Introduction
 • 1. Welcome to the course
 • 2.1 ChatGPT+for+Work+ebook+by+Diego+Davila+and+Phil+Ebiner.pdf
 • 2. Download the ChatGPT for Work ebook FREE.html
 • 3.1 Create your ChatGPT account.html
 • 3. What is ChatGPT + Creating your ChatGPT account

 • 2. How Can ChatGPT Help You
 • 1. The #1 Takeaway to Make ChatGPT Work for You

 • 3. Communication at Work with ChatGPT
 • 1. Crafting Impactful Emails
 • 2.1 Gamma App - Create Presentations with AI.html
 • 2. Creating Presentations for work with AI
 • 3. Proofreading and Editing with ChatGPT

 • 4. Smart To-Do Lists with ChatGPT
 • 1. Creating Smart To-Do Lists with ChatGPT
 • 2. Prioritizing tasks based on urgency and importance
 • 3. Getting AI recommendations for task optimization

 • 5. Content Creation and Analysis with ChatGPT
 • 1. Drafting Reports, Article and Documents with ChatGPT
 • 2.1 bad-drivers.csv
 • 2. Analyzing Data and Insights with ChatGPT
 • 3. Summarize any Email, Article or Documents with ChatGPT
 • 4. Translations Translate any documents, emails with ChatGPT
 • 5. Blog Writing in minutes with ChatGPT

 • 6. Learning and Skill Development with ChatGPT
 • 1. On-the-Fly Research with ChatGPT
 • 2. Upskilling with ChatGPTs Guidance
 • 3. Simplifying complex concepts with ChatGPT
 • 4. Market Research and Insights with ChatGPT

 • 7. Meetings at Work
 • 1. Meeting Preparation and Minutes with ChatGPT
 • 2. Meeting notes, key points, decisions, action points

 • 8. Decision Support and Problem Solving
 • 1. Risk Assessment and Forecasting with ChatGPT
 • 2. Troubleshooting and Technical Assistance with ChatGPT

 • 9. Landing a New Job
 • 1. Optimizing your Resume with ChatGPT
 • 2. Writing Cover Letters with ChatGPT
 • 3. Advanced Job Search with ChatGPT
 • 4. Preparing for Job Interviews and Negotiations

 • 10. Technical Tasks at Work
 • 1. Documentation User manuals, Software Documentation and FAQ
 • 2.1 ChatGPT for Excel Formulas.pdf
 • 2. Excel Formulas with ChatGPT
 • 3.1 Writing code with ChatGPT.pdf
 • 3. Basic Coding with ChatGPT

 • 11. AI Art & Graphics Generation at Work
 • 1. Creating your Midjourney account
 • 2. Generating images with Midjourney

 • 12. Conclusion
 • 1. Congratulations!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27552
  حجم: 2886 مگابایت
  مدت زمان: 152 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید