وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Fortinet NSE 6 – FortiADC Online Training

سرفصل های دوره

This intermediate FortiADC training prepares security professionals to take the FortiADC exam, which is one four of the exams required to earn the NS6 Network Security Specialist certification.

The NSE 6 is one of Fortinet's eight certifications that security professionals can earn to demonstrate their proficiency not just in maintaining network security, but in configuring Fortinet devices and software specifically. Earning the NSE 6 is often a rite of passage for cybersecurity specialists moving into advanced specialization.


1 Understanding FortiADC and Initial Configuration
 • 1 Intro to FortiADC and Initial Configuration

 • 1. Understanding FortiADC and Initial Configuration
 • 1. Understanding FortiADC and Initial Configuration

 • 2 Configuring FortiADC Virtual Servers and Load Balancing
 • 2 Intro to FortiADC Virtual Servers and Load Balancing
 • 3 Virtual Servers and Load Balancing Overview
 • 4 Configure Real Servers in FortiADC
 • 5 Configure Real Server Pools in FortiADC
 • 6 Configure the Virtual Server
 • 7 Testing Load Balancing
 • 8 Firewall Configuration
 • 9 Health Check Overview
 • 10 Verifying and Improving Health Checks
 • 11 Load Balancing methods

 • 2. Configuring FortiADC Virtual Servers and Load Balancing
 • 1. Intro to FortiADC Virtual Servers and Load Balancing
 • 2. Virtual Servers and Load Balancing Overview
 • 3. Configure Real Servers in FortiADC
 • 4. Configure Real Server Pools in FortiADC
 • 5. Configure the Virtual Server
 • 6. Testing Load Balancing
 • 7. Firewall Configuration
 • 8. Health Check Overview
 • 9. Verifying and Improving Health Checks
 • 10. Load Balancing methods

 • 3 Configuring FortiADC Advanced Server Load Balancing
 • 12 Intro to Advanced Server Load Balancing (SLB)
 • 13 Advanced SLB Overview
 • 14 Full NAT
 • 15 Server Persistence
 • 16 Layer 7 Virtual Servers
 • 17 Content Routing
 • 18 Content Rewriting and Redirection

 • 3. Configuring FortiADC Advanced Server Load Balancing
 • 1. Intro to Advanced Server Load Balancing (SLB)
 • 2. Advanced SLB Overview
 • 3. Full NAT
 • 4. Server Persistence
 • 5. Layer 7 Virtual Servers
 • 6. Content Routing
 • 7. Content Rewriting and Redirection

 • 4 Troubleshooting the FortiADC
 • 19 Intro to Troubleshooting the FortiADC
 • 20 Design and Overview
 • 21 Implementation Based on Design
 • 22 Troubleshooting Local Networking
 • 23 Troubleshooting ADC Routing
 • 24 Non SLB Traffic Through the ADC
 • 25 Setting Up Virtual Servers and Pool
 • 26 Troubleshooting Server Pools
 • 27 Troubleshooting Virtual Servers
 • 28 Customer Troubleshooting Scenario

 • 4. Troubleshooting the FortiADC
 • 1. Intro to Troubleshooting the FortiADC
 • 2. Design and Overview
 • 3. Implementation Based on Design
 • 4. Troubleshooting Local Networking
 • 5. Troubleshooting ADC Routing
 • 6. Non SLB Traffic Through the ADC
 • 7. Setting Up Virtual Servers and Pool
 • 8. Troubleshooting Virtual Servers
 • 9. Troubleshooting Server Pools
 • 10. Customer Troubleshooting Scenario

 • 5 Using FortiADC VDOMs
 • 29 Configure Server Pools
 • 30 Configure Virtual Servers
 • 31 VDOM Mgmt. Interfaces
 • 32 Creating VDOMs and Allocate Interfaces
 • 33 Intro to Using FortiADC VDOMs
 • 34 VDOM Overview
 • 35 Design Plan for VDOMs
 • 36 Deploying FortiADC VM
 • 37 Configure VDOM Networking
 • 38 VDOM Admin Accounts
 • 39 VDOM Links

 • 5. Using FortiADC VDOMs
 • 1. Configure Server Pools
 • 2. Configure Virtual Servers
 • 3. VDOM Mgmt. Interfaces
 • 4. Creating VDOMs and Allocate Interfaces
 • 5. Intro to Using FortiADC VDOMs
 • 6. VDOM Overview
 • 7. Design Plan for VDOMs
 • 8. Deploying FortiADC VM
 • 9. Configure VDOM Networking
 • 10. VDOM Admin Accounts
 • 11. VDOM Links

 • 6 Configuring FortiADC Security
 • 40 IP Firewall and Connection Limit Policies
 • 41 Intrusion Prevention
 • 42 Anti-Virus
 • 43 IP Reputation and Geo Protection
 • 44 Denial of Service (DoS) Protection
 • 45 Web Application Firewall

 • 6. Configuring FortiADC Security
 • 1. IP Firewall and Connection Limit Policies
 • 2. Intrusion Prevention
 • 3. Anti-Virus
 • 4. IP Reputation and Geo Protection
 • 5. Denial of Service (DoS) Protection
 • 6. Web Application Firewall

 • 7 Understanding FortiADC Global Load Balancing
 • 46 Create Sites and Hosts for GSLB
 • 47 Create a Pool of Virtual Servers
 • 48 Create DNS Entries
 • 49 General Settings
 • 50 Testing Global Server Load Balancing
 • 51 Additional GSLB and DNS Options

 • 7. Understanding FortiADC Global Load Balancing
 • 1. Create Sites and Hosts for GSLB
 • 2. Create a Pool of Virtual Servers
 • 3. Create DNS Entries
 • 4. General Settings
 • 5. Testing Global Server Load Balancing
 • 6. Additional GSLB and DNS Options

 • 8 Configuring FortiADC Advanced Networking
 • 52 NAT
 • 53 QoS
 • 54 Packet Capture
 • 55 Link Load Balancing (LLB)

 • 8. Configuring FortiADC Advanced Networking
 • 1. NAT
 • 2. QoS
 • 3. Packet Capture
 • 4. Link Load Balancing (LLB)

 • 9 Configuring FortiADC SSL Offload
 • 56 Add Digital Certificate to the ADC
 • 57 Create HTTPS Application Profile
 • 58 Create Client SSL Profile
 • 59 Create the HTTPS Virtual Server
 • 60 Test to Verify SSL Offload

 • 9. Configuring FortiADC SSL Offload
 • 1. Add Digital Certificate to the ADC
 • 2. Create HTTPS Application Profile
 • 3. Create Client SSL Profile
 • 4. Create the HTTPS Virtual Server
 • 5. Test to Verify SSL Offload

 • 10 Using FortiADC Additional Features
 • 61 Intro to FortiADC Additional Features

 • 10. Using FortiADC Additional Features
 • 1. Intro to FortiADC Additional Features
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  مدرس:
  شناسه: 6697
  حجم: 9140 مگابایت
  مدت زمان: 756 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید