وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Dastagir Ahmed

دانلود و خرید 12 آموزش بدست Dastagir Ahmed از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Android و آموزش IOS و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Flutter BLoC TDD & Clean Architecture | Project Based
شرکت:
Flutter BLoC TDD & Clean Architecture | Project Based
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 20 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
React Native Food App
شرکت:
React Native Food App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Nodejs API building course step by step
شرکت:
Nodejs API building course step by step
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Flutter Nodejs Api Course | Job Finder App Tutorial
شرکت:
Flutter Nodejs Api Course | Job Finder App Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
React Native Tutorial | Travel App
شرکت:
React Native Tutorial | Travel App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 2 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
React Native E-commerce App
شرکت:
React Native E-commerce App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
SwiftUI for Beginners | E-commerce UI
شرکت:
SwiftUI for Beginners | E-commerce UI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Flutter Advanced Course Chatting Using BLoC
شرکت:
Flutter Advanced Course Chatting Using BLoC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Flutter Riverpod 2.0  App Sqlite & Notification
شرکت:
Flutter Riverpod 2.0 App Sqlite & Notification
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Course Selling Online App Using Flutter for iOS and Android
شرکت:
Course Selling Online App Using Flutter for iOS and Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Master Flutter By Building A Video And Voice Call Chat App
شرکت:
Master Flutter By Building A Video And Voice Call Chat App
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Master Flutter App Dev By Building A real Time Chat App
شرکت:
Master Flutter App Dev By Building A real Time Chat App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱