وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Flutter Restaurant App For Multi Vendors | Advanced System

سرفصل های دوره

Flutter advanced course using multi vendor approach


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Project creation
 • 2 - Create Project and Imports
 • 3 - Installing Dependencies
 • 4 - Initialize GetX and ScreenUtils
 • 5 - Importing constants and Creating BackGround Container
 • 6 - Creating CustomBar

 • 3 - Reusable Text Widgets
 • 7 - ReusableText Widget
 • 8 - Reusabe TextStyle
 • 9 - HomeTile Widget
 • 10 - HomeTiles Widget

 • 4 - TabBar
 • 11 - Tab Widget
 • 12 - TabBar
 • 13 - TabBar Style for both selected and unselected
 • 14 - TabBarView
 • 15 - TabBarView Children

 • 5 - Food page
 • 16 - FoodListPage
 • 17 - Food Tile Widget
 • 18 - Designing FoodTile
 • 19 - Add Foods Page
 • 20 - Backend set up and ChoseCategory Widget

 • 6 - Image widget and uploader
 • 21 - ImageUpload Widget
 • 22 - Custom Reusable Button
 • 23 - Image Picker
 • 24 - Testing Image Picker
 • 25 - Uploading images to firebase
 • 26 - Image List conditional check and error snackbar
 • 27 - Custom Editing Controller

 • 7 - Food detail module
 • 28 - Add Food Details
 • 29 - Add Food Types and FoodsController
 • 30 - Add Text Editing Controllers To Foods Info
 • 31 - Add Additive Info
 • 32 - Additives Model
 • 33 - Add Additives to list
 • 34 - Additives Readjustments
 • 35 - Add FoodsPage FoodTags
 • 36 - Disabling auto scroll and use pageControllers

 • 8 - Authentication module
 • 37 - Password Controller and Auth imports
 • 38 - Auth Models and Controllers
 • 39 - EmailVerification Controller
 • 40 - Registaration Function
 • 41 - Login Function
 • 42 - Verification Page
 • 43 - Account Verification
 • 44 - Otp Verification
 • 45 - Restaurant Registration Page
 • 46 - Restaurant Page Details Page
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37148
  حجم: 4422 مگابایت
  مدت زمان: 438 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید