وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Yoga International

Advance Your Asana
Advance Your Asana
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 27 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
پیشگیری از تروما در یوگا
پیشگیری از تروما در یوگا
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
تنظیم روح تان با اهداف تان بوسیله یوگا و مدیتیشن
تنظیم روح تان با اهداف تان بوسیله یوگا و مدیتیشن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
معرفی یوگای آشتانگا
معرفی یوگای آشتانگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
کاوش و افزاش آگاهی با یوگا
کاوش و افزاش آگاهی با یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
مدیتیشن و حرکت روزانه برای Dosha
مدیتیشن و حرکت روزانه برای Dosha
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
هنر و علم تنفس
هنر و علم تنفس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
چالش مدیتیشن 6 هفته ای
چالش مدیتیشن 6 هفته ای
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
چالش تقویت ذهن 14 روزه با یوگا و مدیتیشن
چالش تقویت ذهن 14 روزه با یوگا و مدیتیشن
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 17 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
تمرین های یوگای یان برای Kosha ها
تمرین های یوگای یان برای Kosha ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
بدن ظریف ( روح ) چیست؟
بدن ظریف ( روح ) چیست؟
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
بهبود اتصال های دیافراگم بوسیله یوگا
بهبود اتصال های دیافراگم بوسیله یوگا
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱