وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Ph.D

دانلود و خرید 157 آموزش بدست Ph.D از شرکت هایی مثل Udemy و PluralSight و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و آموزش Microsoft Power BI و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Power BI Quick Mastery for Professionals+ChatGPT – New 2023!
شرکت:
Power BI Quick Mastery for Professionals+ChatGPT – New 2023!
مدرس: , ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Power BI Quick Mastery for Professionals+ChatGPT – New 2023!
شرکت:
Power BI Quick Mastery for Professionals+ChatGPT – New 2023!
مدرس: , ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Importing Common Data File Formats: R 4 Playbook
شرکت:
Importing Common Data File Formats: R 4 Playbook
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Validating Data Using Asserts in R
شرکت:
Validating Data Using Asserts in R
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Querying Data from PostgreSQL
شرکت:
Querying Data from PostgreSQL
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Combining and Filtering Data with PostgreSQL 9
شرکت:
Combining and Filtering Data with PostgreSQL 9
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Data-Driven Decision Making for Managers
شرکت:
Data-Driven Decision Making for Managers
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Certification in Project Management – Accredited Masterclass
شرکت:
Certification in Project Management – Accredited Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
IronCAD and Machine Drawing – complementing each other !
شرکت:
IronCAD and Machine Drawing – complementing each other !
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Fluid Mechanics – Advanced mathematical derivations
شرکت:
Fluid Mechanics – Advanced mathematical derivations
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 4 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Machine drawing – From scratch to become a master
شرکت:
Machine drawing – From scratch to become a master
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 19 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Tableau Desktop Certified Professional: Visual Best Practices
شرکت:
Tableau Desktop Certified Professional: Visual Best Practices
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Show Your Ink: Embracing Authentic Leadership
شرکت:
Show Your Ink: Embracing Authentic Leadership
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Management Skills: Successfully Lead & Influence Others
شرکت:
Management Skills: Successfully Lead & Influence Others
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱