وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Gatsby JS v5 & Headless WordPress (Gatsby & WordPress 2023)

سرفصل های دوره

Gatsby.js & WordPress: Learn Gatsby and generate super-fast Gatsby static sites with a WordPress backend inc. Gutenberg


1 - Introduction
 • 1 - Important Read this before you begin this course Github repo etc.html
 • 2 - Course intro
 • 3 - Set up WordPress locally plugin explanation
 • 3 - gatsby-wordpress-plugins.zip
 • 4 - BREAKING CHANGES IMPORTANT.html
 • 5 - Udemy rating and reviews
 • 6 - Set up Gatsby JS project overview and first query for WordPress

 • 2 - Creating our first pages
 • 7 - Create pages in Gatsby based on pages stored in WordPress
 • 7 - homepage-cover.zip
 • 8 - Render WordPress gutenberg blocks in Gatsby
 • 9 - Adding more blocks to the homepage
 • 9 - media-text-1.zip
 • 9 - media-text-2.zip

 • 3 - Advanced block rendering
 • 10 - Render a custom component for a particular WordPress block
 • 11 - Using Gatsby Image
 • 12 - Tidying up the rendering of custom blocks
 • 13 - Rendering links with the Gatsby Link API

 • 4 - Building the main menu
 • 14 - Creating the Main menu options page in WordPress
 • 15 - Creating the fields for the main menu
 • 16 - Add all necessary pages for the main menu generate page content using ChatGPT
 • 17 - Query the main menu from within Gatsby build out the navbar
 • 18 - Render the menu items
 • 19 - Render the sub menu items
 • 20 - Render the logo and the Call To Action button

 • 5 - Customizing WordPress
 • 21 - Adding theme colors
 • 22 - Adding font families to WordPress
 • 22 - fonts.zip
 • 23 - Adding font families to the Gatsby site
 • 24 - Create the CTA Button custom gutenberg block in WordPress
 • 25 - Assign editable fields and style the custom CTA Button block
 • 26 - Implement the CTA Button component in Gatsby for the CTA block update cover
 • 27 - Building out the homepage with more WordPress blocks
 • 27 - col1.zip
 • 27 - col2.zip
 • 28 - Implement Gatsby Image for Image Cover blocks
 • 29 - Create custom TickItem block custom block category in WordPress
 • 30 - Render the TickItem block in Gatsby add default spacing between text blocks
 • 31 - Reusable blocks in WordPress

 • 6 - Car pages functionality
 • 32 - Create car custom post type with custom fields
 • 33 - Build out car pages in WordPress and generate the associated pages in Gatsby
 • 33 - cover.zip
 • 33 - wes-tindel-5ctjh-sgi5y-unsplash-1-scaled.zip
 • 33 - wes-tindel-7vs8jsk0mju-unsplash-scaled.zip
 • 33 - wes-tindel-evf7jryii1o-unsplash-1-scaled.zip
 • 33 - wes-tindel-wtahnvndzca-unsplash-scaled.zip
 • 34 - Create the Car Price custom WordPress block
 • 35 - Modifying a blocks returned attributes from WordPress rendering the Car Price
 • 36 - 2002.zip
 • 36 - Create the car search custom WordPress block
 • 36 - charger.zip
 • 36 - impala.zip
 • 36 - mustang.zip
 • 37 - Create the car search query and display the results
 • 38 - Finish the car search results styling
 • 39 - Create the pagination query for the car search results
 • 40 - Implement the pagination buttons and URL functionality
 • 41 - Implement search filters UI with URL functionality for the car search
 • 42 - Implement the search filters query

 • 7 - Final touches
 • 43 - Implement forms with Contact Form 7 and Flamingo
 • 44 - Post contact form submissions to WordPress
 • 45 - SEO Gatsby page queries
 • 46 - Deploying to Gatsby Cloud Flywheel
 • 47 - BONUS.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34013
  حجم: 5607 مگابایت
  مدت زمان: 408 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید