وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Windows 365 Enterprise and Intune Management

سرفصل های دوره

Everything you need to get started deploying and managing Cloud PCs with Windows 365 Enterprise and Intune


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. What is Windows 365
 • 3. Windows 365 and Azure Virtual Desktop
 • 4. Windows 365 Licensing Requirements
 • 5.1 Free Intune Trial.html
 • 5. Course Requirements
 • 6. Lab Course Requirements
 • 7. Section Summary
 • 8. Section 1 Quiz.html

 • 2. Deploying Windows 365
 • 1. Section Introduction
 • 2. Azure AD Join Cloud PC Requirements
 • 3. Lab Azure AD Join Cloud PC
 • 4.1 Client Features.html
 • 4.2 Client Redirections.html
 • 4. Windows 365 Client Options
 • 5. Lab Windows 365 Client Options
 • 6. Lab Unassign and Remove a Cloud PC
 • 7. Azure Network Connections
 • 8. Azure Network Connections Heath Checks
 • 9. Lab Create an Azure AD Join Network Connection
 • 10. Lab Create a Hybrid Azure AD Join Network Connection
 • 11. Provisioning Policies
 • 12. Lab Azure AD Join Provisioning Policy
 • 13. Lab Hybrid Azure AD Join Provisioning Policy
 • 14. Lab Update Provisioning Policy and Reprovision
 • 15. Cloud PC Size Options
 • 16. Lab Cloud PC Resize
 • 17.1 Use PowerShell to Create a Snapshot Based Image of an Azure Virtual Machine.html
 • 17. Custom Images With Windows 365
 • 18.1 Use PowerShell to Create a Snapshot Based Image of an Azure Virtual Machine.html
 • 18. Lab Create a Custom Image
 • 19. Lab Use a Custom Image in Windows 365
 • 20. Restore Points and Local Admin User Settings
 • 21. Lab Restore Points and Local Admin User Settings
 • 22. Section Summary
 • 23. Section 2 Quiz.html

 • 3. Managing Windows 365
 • 1. Management Options
 • 2. Device Groups
 • 3. Lab Device Groups
 • 4. Device Filters
 • 5. Lab Device Filters
 • 6. Device Configuration
 • 7. Device Compliance
 • 8. Deploy Apps to Cloud PCs
 • 9. Remotely Manage Cloud PCs
 • 10. Lab Remotely Manage Cloud PCs
 • 11. Secure Cloud PCs
 • 12. Lab Secure Cloud PCs
 • 13. Protect Access with Conditional Access
 • 14. Lab Protect Access with Conditional Access
 • 15. Digital Forensics and Review Holds
 • 16. Managing Updates
 • 17. Lab Managing Updates
 • 18. Section 3 Quiz.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 14901
  حجم: 1561 مگابایت
  مدت زمان: 218 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 خرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید