وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: CompuWorks

آموزش پیشرفته Project 365
شرکت:
آموزش پیشرفته Project 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ فروردین ۱۳۹۹
آموزش جامع ADA Compliance
شرکت:
آموزش جامع ADA Compliance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲ فروردین ۱۳۹۹
دوره یادگیری پیشرفته Google Sheets
شرکت:
دوره یادگیری پیشرفته Google Sheets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
دوره یادگیری کار با Google Sheets
شرکت:
دوره یادگیری کار با Google Sheets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
آموزش صفر تا صد کار با Google Drive
شرکت:
آموزش صفر تا صد کار با Google Drive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
آموزش ایجاد و کار با Site ها در SharePoint 365
شرکت:
آموزش ایجاد و کار با Site ها در SharePoint 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۲۳ آذر ۱۳۹۸
دوره یادگیری سریع جوملا
شرکت:
دوره یادگیری سریع جوملا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۵ آبان ۱۳۹۸
دوره یادگیری سطح متوسط Word 365
شرکت:
دوره یادگیری سطح متوسط Word 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
آموزش کامل مبانی Project 365
شرکت:
آموزش کامل مبانی Project 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری PowerPoint 2019
شرکت:
فیلم یادگیری PowerPoint 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
آموزش کار با Flow در Office 365
شرکت:
آموزش کار با Flow در Office 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
دوره سطح متوسط Access 365
شرکت:
دوره سطح متوسط Access 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
آموزش کامل PowerPoint 365
شرکت:
آموزش کامل PowerPoint 365
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش صفر تا صد Gmail
شرکت:
آموزش صفر تا صد Gmail
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
دوره سطح متوسط Word 2019
شرکت:
دوره سطح متوسط Word 2019
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ تیر ۱۳۹۸