وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Marcus Menti

دانلود و خرید 15 آموزش بدست Marcus Menti از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش گرافیک ، طراحی و نقاشی دیجیتال و گرافیک و آموزش CSS و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Youtube Masterclass With Video Editing and Graphics Design
شرکت:
Youtube Masterclass With Video Editing and Graphics Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Web Development Bootcamp with HTML CSS PHP MySQL WordPress
شرکت:
Web Development Bootcamp with HTML CSS PHP MySQL WordPress
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 19 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
UIUX with Figma and Adobe XD
شرکت:
UIUX with Figma and Adobe XD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Adobe After Effect Essential: Learn Video Motion Animation
شرکت:
Adobe After Effect Essential: Learn Video Motion Animation
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Adobe After Effect Essential: Learn Video Motion Animation
شرکت:
Adobe After Effect Essential: Learn Video Motion Animation
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Adobe After Effect Essential: Learn Video Motion Animation
شرکت:
Adobe After Effect Essential: Learn Video Motion Animation
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Adobe After Effect Essential: Learn Video Motion Animation
شرکت:
Adobe After Effect Essential: Learn Video Motion Animation
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Learn PHP and MySQL for Web Application and Web Development
شرکت:
Learn PHP and MySQL for Web Application and Web Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Essentials User Experience Design Adobe XD UI UX Design
شرکت:
Essentials User Experience Design Adobe XD UI UX Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Adobe Premiere Pro Advanced Video Editing Course
شرکت:
Adobe Premiere Pro Advanced Video Editing Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Essential Excel With Tips Trick Shortcuts and Job Success
شرکت:
Essential Excel With Tips Trick Shortcuts and Job Success
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Advanced MS Word Excel PowerPoint Course for Job Success
شرکت:
Advanced MS Word Excel PowerPoint Course for Job Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Advanced Microsoft Word With Job Success
شرکت:
Advanced Microsoft Word With Job Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Advance MS Excel VBA for Beginner to Advanced
شرکت:
Advance MS Excel VBA for Beginner to Advanced
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲