وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

TypeScript Mastery: Advanced Techniques and Best Practices

سرفصل های دوره

Unlocking Powerful Coding Techniques for TypeScript Developers


1. Introduction
 • 1. Welcome to TypeScript Mastery
 • 2.1 prettierrc.zip
 • 2.2 TypeScript Lang website.html
 • 2. Setting Up Your TypeScript Environment

 • 2. Generics
 • 1.1 Example 01 - Generic Function.html
 • 1.2 Example 02 - Generic Interface.html
 • 1.3 Example 03 - Generic Default Types.html
 • 1.4 Generics - Documentation.html
 • 1. Introduction to Generics
 • 2.1 Example 04 - Generic Real-World Example.html
 • 2. Real-World Usage of Generics

 • 3. Interfaces
 • 1.1 Example 01 - Optional and Readonly Properties.html
 • 1.2 Example 02 - Extending Interfaces.html
 • 1.3 Example 03 - Classes and Functions.html
 • 1.4 Interfaces - Documentation.html
 • 1. Exploring TypeScript Interfaces
 • 2.1 Example 04 - Interfaces in Depth.html
 • 2. Interfaces in Depth

 • 4. Advanced Types
 • 1.1 Advanced Types - Documentation.html
 • 1.2 Example 01 - Mastering TypeScript Types (Union Types and Type Guards).html
 • 1.3 Type Guard - Documentation.html
 • 1.4 Union Types - Documentation.html
 • 1. Mastering TypeScript Types (Union Types and Type Guards)

 • 5. Practical TypeScript
 • 1.1 Introduction to Modules - Documentation.html
 • 1. Code Organization and Modularization
 • 2.1 Design Patterns Documentation.html
 • 2.2 Design Patterns in TypeScript.html
 • 2.3 Example 01 - Singleton Pattern.html
 • 2.4 Example 02 - Factory Pattern.html
 • 2.5 Example 03 - Decorator Pattern.html
 • 2. Common Design Patterns in TypeScript
 • 3.1 Are You Refactoring Code For The Right Reasons - Video.html
 • 3.2 EsLint - Documentation.html
 • 3.3 Extending object-like types with interfaces in TypeScript - Article.html
 • 3.4 Google TypeScript Style Guide - Documentation.html
 • 3.5 How To Write Maintainable and Readable Code - Article.html
 • 3.6 Linting in TypeScript using ESLint and Prettier - Article.html
 • 3.7 Mastering TypeScript Are you writing your code in the best way possible - Article.html
 • 3.8 Microsoft TypeScript Coding Guidelines - Documentation.html
 • 3.9 Organize code in TypeScript using modules - Article.html
 • 3.10 Prettier - Documentation.html
 • 3.11 TypeScript Generics - Documentation.html
 • 3.12 TypeScript Interfaces - Documentation.html
 • 3.13 TypeScript Modules - Documentation.html
 • 3.14 TypeScript Embrace the types - Article.html
 • 3. Tips for Scalable and Maintainable TypeScript Code

 • 6. Conclusion and Review
 • 1. Review and Key Takeaways
 • 2.1 TypeScript Community Resources.html
 • 2. Final Thoughts and Moving Forward
 • 3. Farewell and Good Luck
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34850
  حجم: 230 مگابایت
  مدت زمان: 35 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید