وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

TypeScript 4: Getting Started

سرفصل های دوره

TypeScript is a powerful, fun, and popular programming language used for building browser and NodeJS applications. This course will teach you all of the most important features of TypeScript, and quickly make you productive with the language.


01. Course Overview
 • 01. Course Overview

 • 02. Installing TypeScript and Configuring a Project
 • 01. Version Check
 • 02. Introduction
 • 03. Course Overview
 • 04. Demo- Project Overview
 • 05. Demo- Installing TypeScript and Running the Compiler
 • 06. Using Project Files
 • 07. Demo- Configuring Compiler Options in tsconfig.json
 • 08. Demo- Configuration Inheritance and Glob Support in tsconfig.json
 • 09. Demo- Compiling with Webpack
 • 10. Summary

 • 03. Taking Advantage of Built-in Types
 • 01. Introduction and Overview
 • 02. Basic Types and Variable Declarations
 • 03. Type Annotations and Type Inference
 • 04. Demo- Using let and const with Type Annotations
 • 05. Additional Built-in Types
 • 06. Union Types and the --strictNullChecks Compiler Option
 • 07. Type Assertions
 • 08. Demo- Writing Better Code with the --strictNullChecks Option
 • 09. Demo- Understanding Control Flow Type Analysis
 • 10. Summary

 • 04. Writing Better Functions with TypeScript
 • 01. Introduction and Overview
 • 02. Adding Type Annotations to Functions
 • 03. Using the --noImplicitAny Compiler Option
 • 04. Default-initialized Parameters
 • 05. Demo- Adding Type Annotations to Parameters and Return Values
 • 06. Demo- Adding Type Annotations and Default Parameter Values
 • 07. Anatomy of an Arrow Function
 • 08. Demo- Converting a Traditional Function to an Arrow Function
 • 09. Demo- Taking Advantage of Function Types
 • 10. Summary

 • 05. Creating and Using Custom Types
 • 01. Introduction and Overview
 • 02. Interfaces vs. Classes
 • 03. Creating an Interface
 • 04. TypeScripts Structural Type System
 • 05. Demo- Creating Interfaces
 • 06. Class Members
 • 07. Extending Classes and Implementing Interfaces
 • 08. Demo- Creating Classes
 • 09. Demo- Configuring a Project with Multiple Source Files
 • 10. Static Members
 • 11. Constructors
 • 12. Demo- Refactoring the Demo App with Classes
 • 13. Summary

 • 06. Creating and Consuming Modules
 • 01. Introduction and Overview
 • 02. Why Use Modules-
 • 03. Supporting Technologies
 • 04. Exporting and Importing
 • 05. Demo- Converting the Demo App to Use Modules
 • 06. Relative vs. Non-relative Imports
 • 07. Module Resolution Strategies
 • 08. Module Resolution Examples
 • 09. Demo- Configuring Module Resolution
 • 10. Demo- Configuring Webpack to Bundle Modules
 • 11. Summary

 • 07. Being More Productive with Type Declaration Files
 • 01. Introduction and Overview
 • 02. What Are Type Declaration Files-
 • 03. DefinitelyTyped
 • 04. Installing Type Declaration Files
 • 05. Demo- Installing and Using a Type Declaration File
 • 06. Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34552
  حجم: 347 مگابایت
  مدت زمان: 182 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید