وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

React, Typescript, Redux Toolkit etc: Create A Youtube Clone

سرفصل های دوره

Create a beautiful real world portfolio project that makes your portfolio stand out. Using React, typescript , Redux etc


1. Introduction and Setup
 • 1. What we are going to build
 • 2. Create project
 • 3. Fix package warning
 • 4. Project files cleanup
 • 5. Install styled-components
 • 6. Creating the app container
 • 7. Adding fonts
 • 8. Adding Global styles
 • 9.1 theme.ts
 • 9. Introducing themes
 • 10. Any type, Type annotations and inference
 • 11. More on type annotations
 • 12. More on Types
 • 13. Finish setting up themes
 • 14. Using theme
 • 15. Union types
 • 16. Function annotations
 • 17. Using theme from React Context

 • 2. Header Section
 • 1. Creating the Header container
 • 2. Left Section of the header
 • 3. Create Auth Button and More Icon Button
 • 4. Show tooltips and Dropdown settings
 • 5.1 translations.ts
 • 5. Settings container
 • 6. Searchbar
 • 7. Search by voice
 • 8. Handling events

 • 3. Side menu
 • 1. Side menu container
 • 2.1 sidemenu.zip
 • 2. Side menu - Small
 • 3. Side menu - Large

 • 4. Categories & Search Features
 • 1.1 categories.ts
 • 1. Categories section
 • 2. Fetching videos
 • 3. Adding a loading backdrop

 • 5. Homepage Videos section
 • 1. Videos Container
 • 2. Homepage video item
 • 3. Fix video not showing bug
 • 4. Adding video time
 • 5. Adding video pic and title
 • 6. Adding video name and date
 • 7. Video shorts section
 • 8. Show MoreLess Short videos
 • 9. Shorts Video wrapup

 • 6. Watch Video page section
 • 1. Handling Routing
 • 2. More Video Suggestions
 • 3. More Videos suggestions wrapup
 • 4. Watch video screen
 • 5. Watch video title and description
 • 6. Watch video - User details and subscribe button
 • 7. Watch video details wrapup
 • 8. App cleanup
 • 9. Adding icon
 • 10. App wrapup

 • 7. React & Redux Toolkit
 • 1. Installations
 • 2. Introduction and Slice setup
 • 3. Setting up the store
 • 4. Creating custom hooks
 • 5. Handling Dispatch and select
 • 6. Actions with Payloads

 • 8. Hosting (Make the app live)
 • 1. Push to github
 • 2. Deploy with netlify
 • 3. Fix failed deployment

 • 9. Other courses
 • 1.1 Create a Pinterest Clone React & Styled components.html
 • 1. Create a Pinterest Clone React & Styled components
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31746
  حجم: 4117 مگابایت
  مدت زمان: 429 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید