وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Mac OS X

Mac Security Masterclass
شرکت:
Mac Security Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Learning macOS Sonoma – Use your Mac like a Pro!!
شرکت:
Learning macOS Sonoma – Use your Mac like a Pro!!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
macOS Sonoma Essential Training
macOS Sonoma Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Master macOS Ventura – The Complete Course in 2023
شرکت:
Master macOS Ventura – The Complete Course in 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 24 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Mac Basics to Advance Guide to macOS Catalina
شرکت:
Mac Basics to Advance Guide to macOS Catalina
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Apple Keynote, Mac Pages, Numbers for Mac & iMovie – 4 in 1
شرکت:
Apple Keynote, Mac Pages, Numbers for Mac & iMovie – 4 in 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Get the Most from Parallels Toolbox
شرکت:
Get the Most from Parallels Toolbox
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Autocad Mac Course – From Zero to Hero
شرکت:
Autocad Mac Course – From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Apple macOS Mojave – Step by Step Guide to Mac macOS Mojave
شرکت:
Apple macOS Mojave – Step by Step Guide to Mac macOS Mojave
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Apple Mac OS:  From Beginner to Expert
شرکت:
Apple Mac OS: From Beginner to Expert
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Mac Terminal from Scratch: Command Line for Beginners
شرکت:
Mac Terminal from Scratch: Command Line for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
macOS Ventura Essential Training
macOS Ventura Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Practical MacOS Bootcamp: Learn to Code & Build Useful Apps!
شرکت:
Practical MacOS Bootcamp: Learn to Code & Build Useful Apps!
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۱
خط فرمان Mac OS X: فراتر از اصول
شرکت:
خط فرمان Mac OS X: فراتر از اصول
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
مدیریت سیستم های macOS و همچنین iOS
شرکت:
مدیریت سیستم های macOS و همچنین iOS
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 23 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۱
مدیریت سیستم های Mac OS و iOS
شرکت:
مدیریت سیستم های Mac OS و iOS
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
یادگیری VMware Fusion : اجرای ویندوز بر روی Mac
شرکت:
یادگیری VMware Fusion : اجرای ویندوز بر روی Mac
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
آموزش ضروری macOS Monterey
آموزش ضروری macOS Monterey
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۶ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ضروری macOS Monterey
آموزش ضروری macOS Monterey
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۰
پیکربندی MAC M1 VScode برای کدنوسی C# و AWS
شرکت:
پیکربندی MAC M1 VScode برای کدنوسی C# و AWS
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
کار با ترمینال macOS
شرکت:
کار با ترمینال macOS
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۰ بهمن ۱۴۰۰