وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش LPIC

LPIC-2 Online Training
شرکت:
LPIC-2 Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
LPIC-2 Online Training
شرکت:
LPIC-2 Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
LPIC-2 Online Training
شرکت:
LPIC-2 Online Training
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
مهندسی لینوکس LPIC-2
شرکت:
مهندسی لینوکس LPIC-2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
آماده شدن برای آزمون بین المللی LPIC-1
شرکت:
آماده شدن برای آزمون بین المللی LPIC-1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۱ تیر ۱۴۰۱
دوره حرفه ای لینوکس LPIC-1 (101-500 و 102-500)
شرکت:
دوره حرفه ای لینوکس LPIC-1 (101-500 و 102-500)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 11 دقیقه
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
LPIC-2 مهندس لینوکس
شرکت:
LPIC-2 مهندس لینوکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
LPIC-1 مدیر لینوکس
شرکت:
LPIC-1 مدیر لینوکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
LPIC-1 مدیر لینوکس
شرکت:
LPIC-1 مدیر لینوکس
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل LPIC-2 Linux Engineer Exam 202-450
شرکت:
فیلم یادگیری کامل LPIC-2 Linux Engineer Exam 202-450
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 23 دقیقه
۷ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل و کاربردی LPIC-1 System Administrator
شرکت:
فیلم یادگیری کامل و کاربردی LPIC-1 System Administrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۷ تیر ۱۴۰۰
آماده شدن برای آزمون LPIC-1 Exam 101
آماده شدن برای آزمون LPIC-1 Exam 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 16 دقیقه
۱ دی ۱۳۹۹
فیلم یادگیری LPI Linux Essentials (010-160)
فیلم یادگیری LPI Linux Essentials (010-160)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 14 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
فیلم یادگیری LPIC-3 Exam 304 Virtualization and High Availability 2020
شرکت:
فیلم یادگیری LPIC-3 Exam 304 Virtualization and High Availability 2020
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم یادگیری LPIC-3 Exam 303 Security 2020
شرکت:
فیلم یادگیری LPIC-3 Exam 303 Security 2020
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم یادگیری LPIC-1 System Administrator Exam 101 (v5 Objectives)
شرکت:
فیلم یادگیری LPIC-1 System Administrator Exam 101 (v5 Objectives)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 28 دقیقه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم یادگیری LPI Linux Essentials Certification
شرکت:
فیلم یادگیری LPI Linux Essentials Certification
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل Cert Prep LPIC-1 Exam 102 (Version 5.0)
فیلم یادگیری کامل Cert Prep LPIC-1 Exam 102 (Version 5.0)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
فیلم یادگیری LPIC-1 System Administrator 2020
شرکت:
فیلم یادگیری LPIC-1 System Administrator 2020
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 14 دقیقه
۴ اسفند ۱۳۹۸
فیلم یادگیری LPIC-3 Exam 303 Security
شرکت:
فیلم یادگیری LPIC-3 Exam 303 Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
فیلم یادگیری LPIC-2 Linux Engineer Exam 202
شرکت:
فیلم یادگیری LPIC-2 Linux Engineer Exam 202
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۳۱ خرداد ۱۳۹۸