وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Git by Example

سرفصل های دوره

Learn Git for teamwork and error control, in the terminal and a visual interface


01 - What is version control
 • 001 What is Version Control
 • 002 We will be learning Git
 • 003 Markdown and the README.md file
 • 004 What is the .gitignore file
 • 005 The structure of a repository

 • 02 - Basics of the terminal
 • 001 What is the terminal
 • 002 Moving around the file system using the terminal
 • 003 Moving and copying files with the terminal
 • 004 Displaying and replacing file contents
 • 005 Basics of VIM - a very powerful text editor!
 • 006 Inserting text in VIM

 • 03 - Basics of Git
 • 001 Configuring Git
 • 002 Initialising a Git repository git init
 • 003 Initialising a Git repository (terminal video)
 • 004 Adding files to the staging area git add
 • 005 Adding files to the staging area (terminal video)
 • 006 Committing files to the local repository git commit
 • 007 Committing files to the local repository (terminal video)
 • 008 Writing appropriate commit messages this is VITAL if working in teams!
 • 009 Adding a remote to your repository
 • 010 Pushing and pulling to and from the remote repository
 • 011 Pushing and pulling (terminal video)

 • 04 - Branches and workflows
 • 001 What is a branch
 • 002 Creating branches in Git
 • 003 Creating branches (terminal video)
 • 004 Pushing branches to origin
 • 005 Bringing in branches from origin
 • 006 Deleting local and remote branches
 • 007 Merging branches presentation
 • 008 Merging branches (terminal video)
 • 009 Reverting changes git revert and git reset
 • 010 Reverting changes (terminal video)
 • 011 What is the Gitflow workflow

 • 05 - Gitflow and SourceTree
 • 001 Using SourceTree to initialise a git-flow repository
 • 002 Creating our first Gitflow feature
 • 003 Finishing (and publishing) our first feature
 • 004 Stashing changes with SourceTree
 • 005 Adding remotes in SourceTree
 • 006 Cloning a remote repository in SourceTree
 • 007 Bonus lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19115
  حجم: 481 مگابایت
  مدت زمان: 177 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید