وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Argo CD Master Course : Expert Techniques in GitOps & DevOps

سرفصل های دوره

Unlock Advanced Skills in Continuous Deployment and Automation with Argo CD for GitOps and DevOps strategies


1. ArgoCD Introduction
 • 1. ArgoCD Course Introduction
 • 2. ArgoCD and GitOps Introduction
 • 3. GitOps WorkFlow
 • 4. Core Features of ArgoCD
 • 5. ArgoCD Key Differentiators
 • 6. ArgoCD Architecture and Components

 • 2. Setting Up the Environment
 • 1. ArgoCD PreRequisites and Requirements
 • 2. AWS EC2 Setup and Configuration
 • 3. Installing Minikube, Docker and Kubectl
 • 4. Installing ArgoCD on Minikube
 • 5. Configuring ArgoCD CLI
 • 6. Understand Port Forward - Local Host
 • 7. Understand port forward - All Host
 • 8. Understand SSH Tunnel - Connect ArgoCD
 • 9. ArgoCD Node port configuration
 • 10. Revert NodePort Configuration
 • 11. Understand Various ports and IP Summary
 • 12. Accessing the ArgoCD Web UI
 • 13. Accessing ArgoCD CLI
 • 14. Setting up a Sample Application - Web UI
 • 15. Setting up a Sample Application - CLI

 • 3. Manage Applications
 • 1. Understanding Applications in ArgoCD
 • 2. ArgoCD Application Specifications
 • 3. Using the Repo with Samples
 • 4. Creating Applications in ArgoCD
 • 5. Application Self-Heal Option and Demo
 • 6. Application Prune Option and Demo
 • 7. Application Sync Options - Dryrun-Apply-Force
 • 8. Application Prune Propagation Policy
 • 9. Application Refresh and Hard Refresh
 • 10. Application Sync Options
 • 11. Application Sync Skip Schema Validation
 • 12. Application Sync Respect Ignore Differences
 • 13. Application Sync Replace
 • 14. Application Sync Retry
 • 15. Application Dashboard Overview
 • 16. Application compare differences
 • 17. Rollback and History Management
 • 18. Managing Application Lifecycle
 • 19. Configuring Application Parameters
 • 20. Application Readiness and Liveness

 • 4. Repositories
 • 1. Introduction to Repositories in ArgoCD
 • 2. Public and Private Repository
 • 3. Repository Credentials using SSH Keys
 • 4. Repository Credential Template
 • 5. Best Practices - Repository Organization

 • 5. ArgoCD Projects
 • 1. Overview of Projects in ArgoCD
 • 2. Creating and Configuring ArgoCD Projects
 • 3. Project Source Configuration
 • 4. Project Destination Configuration
 • 5. Cluster and Namespace Scope Differences
 • 6. Cluster Scoped List Configuration
 • 7. Namespace Scoped List Configuration
 • 8. Sync Window Introduction
 • 9. Setup Sync Window in Project
 • 10. Project Roles
 • 11. Managing Project Quotas and Limits
 • 12. Project Specification
 • 13. Declarative Setup for Projects using yaml
 • 14. Project Finalizers

 • 6. Helm Applications
 • 1. Helm Introduction
 • 2. Helm Install and Setup
 • 3. Helm Quick Start Demo
 • 4. Best Practices for Managing Helm Chart Values
 • 5. Helm Chart Demo - Grafana
 • 6. Rollback and Rollout Using Helm
 • 7. ArgoCD Helm Multi Environment Concept

 • 7. ArgoCD Security and Administration
 • 1. GPG Keys Introduction and Keys Management
 • 2. Adding Gnu Public key to ArgoCD
 • 3. Git Verified Commit with VSCode
 • 4. Sync based on Verfied Commit
 • 5. Application Reconciliation Timeout Configuration
 • 6. Add new user or account
 • 7. Update admin password

 • 8. Production Grade Setup
 • 1. Vultr Cloud setup
 • 2. ArgoCD in Vultr cloud
 • 3. Add Vultr Cloud to ArgoCD
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34745
  حجم: 3044 مگابایت
  مدت زمان: 431 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید