وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Moralis

Bitcoin Vulnerabilities
شرکت:
Bitcoin Vulnerabilities
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Master DeFi in 2022
شرکت:
Master DeFi in 2022
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Ethereum Smart Contract Security
شرکت:
Ethereum Smart Contract Security
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 7 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Enjin Blockchain Development 101
شرکت:
Enjin Blockchain Development 101
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Cryptography & Privacy Coins
شرکت:
Cryptography & Privacy Coins
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
C++ Programming for Blockchain Developers
شرکت:
C++ Programming for Blockchain Developers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Build a DEX On Ethereum
شرکت:
Build a DEX On Ethereum
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Blockchain Business Masterclass
شرکت:
Blockchain Business Masterclass
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Bitcoin Programming 101
شرکت:
Bitcoin Programming 101
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Algorithmic Trading & Technical Analysis Course
شرکت:
Algorithmic Trading & Technical Analysis Course
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Advanced DeFi (DeFi 201)
شرکت:
Advanced DeFi (DeFi 201)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲