وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ArcGIS

Mastering Geospatial Data Analysis And Mapping
شرکت:
Mastering Geospatial Data Analysis And Mapping
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Distance measurement with LIDAR Sensor
شرکت:
Distance measurement with LIDAR Sensor
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Radar data
شرکت:
Radar data
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
شرکت:
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn Transport Network Analysis using ArcGIS from scratch
شرکت:
Learn Transport Network Analysis using ArcGIS from scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
شرکت:
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Crop Yield Estimation using Remote Sensing and GIS ArcGIS
شرکت:
Crop Yield Estimation using Remote Sensing and GIS ArcGIS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Grasshopper & GIS & Excel Interoperability
شرکت:
Grasshopper & GIS & Excel Interoperability
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
GIS and Remote Sensing for Geological Exploration
شرکت:
GIS and Remote Sensing for Geological Exploration
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Weather & Meteorology – A Basic Understanding
شرکت:
Weather & Meteorology – A Basic Understanding
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
ArcGIS Pro for Beginners — Learn Map Making Step-By-Step
شرکت:
ArcGIS Pro for Beginners — Learn Map Making Step-By-Step
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
یادگیری سریع ArcGIS Pro
شرکت:
یادگیری سریع ArcGIS Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
کار با امکانات StoryMaps موجود در ArcGIS
شرکت:
کار با امکانات StoryMaps موجود در ArcGIS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۱
سنجش از راه دور با استفاده از ArcGIS Pro
شرکت:
سنجش از راه دور با استفاده از ArcGIS Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
Google Earth – از مبتدی تا موارد پیشرفته
شرکت:
Google Earth – از مبتدی تا موارد پیشرفته
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
ایجاد نقشه های GIS/ ArcGIS
شرکت:
ایجاد نقشه های GIS/ ArcGIS
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
دوره کامل ArcGIS: مبتدی به متخصص
شرکت:
دوره کامل ArcGIS: مبتدی به متخصص
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 19 دقیقه
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
مدل سازی فضایی فرسایش خاک با RUSLE در نرم افزار ArcGIS
شرکت:
مدل سازی فضایی فرسایش خاک با RUSLE در نرم افزار ArcGIS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 4 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
مبانی Web GIS
شرکت:
مبانی Web GIS
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۳۰ دی ۱۴۰۰