وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Ansible

آموزش اتومات کردن شبکه ها با Ansible
شرکت:
آموزش اتومات کردن شبکه ها با Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
آموزش متخصص اتومات کردن Ansible در Red Hat
شرکت:
آموزش متخصص اتومات کردن Ansible در Red Hat
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 20 دقیقه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
آموزش شروع به کار با Ansible
شرکت:
آموزش شروع به کار با Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
آموزش یادگیری سریع Ansible
شرکت:
آموزش یادگیری سریع Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
آموزش اتومات کردن امنیت با Ansible 2
شرکت:
آموزش اتومات کردن امنیت با Ansible 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
دوره یادگیری Ansible
شرکت:
دوره یادگیری Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش اتومات کردن شبکه با Ansible
شرکت:
آموزش اتومات کردن شبکه با Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 17 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش اتومات سازی شبکه با Ansible
شرکت:
آموزش اتومات سازی شبکه با Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
دوره یادگیری مبانی Ansible
شرکت:
دوره یادگیری مبانی Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ فروردین ۱۳۹۸