وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ben Marriott – Motion Foundation

سرفصل های دوره

Introduction
 • Ben Marriott - Motion Foundation introduction

 • Week 0 - AE Primer
 • 0.1 Welcome To After Effects
 • 0.2 Shapes & Masks
 • 0.3 Images & Effects
 • 0.4 Rendering
 • Resources.zip

 • Week 1 - Fun & Fundamentals
 • 1.0 Introduction + Setup
 • 1.1 Scale + Speed Graph
 • 1.2 Position
 • 1.3 Parenting
 • 1.4 Rotation + Scale
 • 1.5 Return To Centre
 • 1.6 Rotation + Precomp
 • 1.7 Scale + Precomp
 • 1.8 Position + Precomp
 • 1.9 Rotation Cooldown
 • 1.10 Rendering
 • 1.11 Assignment
 • Footnote - Properties Panel
 • Resources.zip

 • Week 2 - Flow & Workflow
 • 2.1 - Setup in Illustrator
 • 2.2 - Setup in After Effects
 • 2.3 - Blocking
 • 2.4 - Mattes
 • 2.5 - Flower 1 Animation
 • 2.6 - Grass Mattes
 • 2.7 - Grass Animation
 • 2.8 - Flower 2 Animation
 • 2.9 - Assignment
 • Resources.zip
   Product Psycology
  • Module 1.1 - Stories.zip
  • Module 1.2 - Behavior mapping.zip
  • Module 1.3 - Psych Framework.zip
  • Module 2.1 - BIAS.zip
  • Module 2.2 - B.zip
  • Module 2.3 - I.zip
  • Module 2.4 - A.zip
  • Module 2.5 - S.zip
  • Module 2.6 - BIAS Case Study.zip
  • Module 3.1 - Mapping Journey.zip
  • Module 3.2 - Improving Journeys.zip
  • Module 4 - Communicate and justify decisions.zip
  • Module 5 - Ethics.zip

 • Week 3 - Motion & Effects
 • 3.0 - Setup
 • 3.1 - Motion
 • 3.2 - Is An Art
 • 3.3 - And
 • 3.4 - A Science
 • 3.5 - Assignment
 • Resources.zip

 • Week 4 - Style & Substance
 • 4.1 - Fish Loop
 • 4.2 - 2D Cartoon
 • 4.3 - Gradient
 • 4.4 - Texture
 • 4.5 - Photo Collage
 • 4.6 - All Together
 • 4.7 - Assignment
 • Resources.zip

 • Week 5 - Rest & Relaxation
 • 5.1 - Orgnination
 • 5.2 - Major Project Brief
 • Resources.zip

 • Week 6 - UI & Parallax
 • 6.0 - 3D and Cameras
 • 6.1 - Setup
 • 6.2 - The 3rd Dimension
 • 6.3 - UI 1
 • 6.4 - UI 2
 • 6.5 - UI 3, UI 4 & UI 5
 • 6.8 - Assignment
 • Resources.zip

 • Week 7 - Tracking & Compositing
 • 7.1 - Intro to Tracking
 • 7.2 - Tracking Our Plate
 • 7.3 - Chicken Animation
 • 7.4 - Reaction, Eyes & Blinks
 • 7.5 - Compositing
 • 7.6 - Assignment
 • Resources.zip

 • Week 8 - Major Project pt. 1
 • 8.1 - Script + Moodboard
 • 8.2 - Storyboards
 • 8.3 - Design
 • 8.4 - Voice Over + Music
 • 8.5 - Animatic
 • Resources.zip

 • Week 9 - Major Project pt. 2 (Low Quality)
 • 9.0
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 9.5
 • 9.6
 • 9.7
 • Resources.zip
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36010
  حجم: 11885 مگابایت
  مدت زمان: 920 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید