وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Boone Love Video – GEOlayers 3 Masterclass

سرفصل های دوره

01. Hello There
 • 01. Welcome to the Course
 • 02. A Tour of the Interface
 • 03. MapTiler Features (Not Required for Course)

 • 02. QuickStart Guide - Make a Map in 30 Minutes
 • 01. Create a Mapcomp
 • 02. Find Data
 • 03. Draw Features
 • 04. Add Labels
 • 05. Animate the Map
 • 06. Final Touches
 • 07. The Disputed Area Dataset
 • Quickstart 08 - Disputed Border Datasets.zip
 • ukraine with crimea.zip

 • 03. Create Mapcomps
 • 01. How a Mapcomp Works
 • 02. Mapcomp Settings
 • 03 - Controller Mapcomps.zip
 • 03. Controller Mapcomps
 • 04 - Duplicate Mapcomps.zip
 • 04. Duplicate Mapcomps
 • 05. Where to Find License Information

 • 04. Map Features
 • 01. Search for Features
 • 02. Feature Properties
 • 03. Download Datasets
 • 04. Create Custom Features
 • 05. Import and Export

 • 05. Draw Features
 • 01. How Features are Drawn
 • 02. Layer Styles
 • 03. Create Custom Layer Styles
 • 04. Control the Geometry
 • 05. Draw Features in the Mapcomp

 • 06. Label Features
 • 01. How Labels are Drawn
 • 02. Fine Tune Label Placement
 • 03. Create Custom Label Templates
 • 04. Pin Layers to a Map or Feature
 • 05. Parent Layers to a Map
 • 06. Mapcomp Label Templates

 • 07. Animate!
 • 01. Animate the Mapcomp View
 • 02. Simple Transitions
 • 03. Fine Tune Motion with the Graph Editor
 • 04. Animate Paths and Routes
 • 05. Animate Labels

 • 08. Map Design and Layout
 • 01. Create a LocatorInset Map
 • 01. Create a LocatorInset Map.zip
 • 02. Draw a Scale Bar and North Needle
 • 03. How to Add Texture
 • 04. How to Use Mattes
 • 05. Stylize With Adjustment Layers
 • 06. Advanced Techniques - How to Draw on Shape Layers
 • 07. Advanced Techniques - How to Draw Arrows
 • 08. Advanced Techniques - Georeference Existing Maps
 • 09. Advanced Techniques - How to Use Shadows
 • 10. Advanced Techniques - How to Add Feature Properties
 • 11. Advanced Techniques - How to Work With Mapbox
 • 12. Advanced Techniques - Animating Flags
 • 12. Advanced Techniques - Animating Flags.zip

 • 09. Project Breakdowns
 • 01. Census Regions of the United States
 • 01. Census Regions of the United States.zip
 • 02. Make a Map Like Vox
 • 02. Make a Map Like Vox.zip
 • 03. Create a Choropleth Map
 • 03. Create a Choropleth Map.zip
 • 04. Make a Map Like RealLifeLore
 • 04. Make a Map Like RealLifeLore.zip
 • 05. Recreate the Johnny Harris 3D Hawaii Map (3rd Party Plugin Required)
 • 05. Recreate the Johnny Harris 3D Hawaii Map (3rd Party Plugin Required).zip
 • 06. Mapping Vasco Da Gamas Route to India
 • 06. Mapping Vasco Da Gamas Route to India.zip
 • 07. Animating the Panama Canal
 • 07. Animating the Panama Canal.zip

 • 10. Best Practices
 • 01. 3 Ways to Finalize Imagery
 • 02. Improve Playback Performance
 • 03. Troubleshooting
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36012
  حجم: 11420 مگابایت
  مدت زمان: 426 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید