وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

MS Access Front (Basic to Advance – 22 Hours)

سرفصل های دوره

Tables ,Queries, SubQueries. Functions, Forms, SubForms, Inbuilt Macros ,Data Automation


1. Access Front End - Deep dive into TABLES
 • 1. Access Terms - Let us get comfortable with Fundamentals
 • 2. lmport Data techniques
 • 3.1 assignment tables.zip
 • 3.2 introduction.zip
 • 3. Set Data Validations and Checks - Table Design

 • 2. QUERIES - for Data modifications
 • 1.1 Assignment.txt
 • 1.2 introduction1.zip
 • 1.3 introduction2.zip
 • 1.4 introduction3.zip
 • 1.5 introduction4.zip
 • 1.6 introduction5.zip
 • 1.7 introduction6.zip
 • 1.8 queries.zip
 • 1. Select Query
 • 2. Delete Query
 • 3. Append Query
 • 4. Update and Make Table queries
 • 5. CrossTab & Wizard features
 • 6. Group Union & Drop Queries
 • 7. Parameter Query & Project for you

 • 3. JOINS TYPES with FUNCTIONS
 • 1.1 db.zip
 • 1.2 dlookup.txt
 • 1. Joins with Primary Key
 • 2. Joins -Unmatched
 • 3. How to write functions - Left and Mid fx
 • 4. Date functions
 • 5. IF Function
 • 6. DLOOKUP
 • 7. SUM AVG MAX
 • 8. GroupBy
 • 9. SubQuery
 • 10. Your Question - Use two functions to create a new output

 • 4. FORMS
 • 1.1 formsDb.zip
 • 1.2 introduction.zip
 • 1. Forms- Introduction
 • 2.1 introduction.zip
 • 2. Design View
 • 3. Add Delete Duplicate Undo Form Buttons
 • 4. Combo Boxes in forms
 • 5. Linking of Combo Boxes
 • 6.1 formsDb.zip
 • 6. SubForms inside a Form
 • 7. ListBox
 • 8. How to use a query with form
 • 9. Form Tips to improve Productivity
 • 10. Formatting of Forms for a better view
 • 11. Image Control
 • 12. PROJECT

 • 5. MACROS - Inbuilt
 • 1. MessageBox
 • 2.1 introduction.zip
 • 2.2 introduction2.zip
 • 2. How to Open a form
 • 3. Multiple Macros in single macro
 • 4. Set Var
 • 5. IF OR
 • 6. Import Export
 • 7. Else if
 • 8. DLOOKUP for Login Search using IF
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32466
  حجم: 8114 مگابایت
  مدت زمان: 1341 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید