وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ultimate Snowflake Challenges – 2024 Hands On!

سرفصل های دوره

Interesting Funny Puzzles to Learn More about Snowflake and SQL


1. Introduction
 • 1. Quick Review of All Challenges
 • 2.1 GitHub Repository for this Course.html
 • 2.2 My Blog on Medium.html
 • 2.3 Snowflake-Challenges-Slides.pdf
 • 2. Best Ways to Benefit from this Course

 • 2. Challenge #1 Multi-Table Insert
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #1 Question
 • 2.1 INSERT (multi-table).html
 • 2. Challenge #1 Answer
 • 3. Challenge #1 Conclusion

 • 3. Challenge #2 Multi-Pivot Query
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #2 Question
 • 2. Challenge #2 Answer
 • 3.1 About the Implicit Hidden GROUP BY Clause in a PIVOT Query.html
 • 3.2 How to Properly Generate a Dynamic Pivot Query in Snowflake.html
 • 3. Challenge #2 Conclusion

 • 4. Challenge #3 Shared Hidden Secrets
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #3 Question
 • 2. Challenge #3 Answer
 • 3.1 [Snowflake Data Clean Rooms] Row Access Policies.html
 • 3.2 [Snowflake Data Clean Rooms] Yaos Millionaires Problem in SQL.html
 • 3.3 Under the Hood of Row Access Policies in Snowflake.html
 • 3. Challenge #3 Conclusion

 • 5. Challenge #4 Tabular Data Editor
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #4 Question
 • 2.1 [Snowflake Quick Tips] How to start data modeling with DBeaver.html
 • 2.2 st.data editor.html
 • 2. Challenge #4 Answer
 • 3. Challenge #4 Conclusion

 • 6. Challenge #5 Dependency Graph
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #5 Question
 • 2.1 How to Display Object Dependencies in Snowflake.html
 • 2.2 How to Visualize the Data Lineage Graph in Snowflake.html
 • 2. Challenge #5 Answer
 • 3. Challenge #5 Conclusion

 • 7. Challenge #6 History Finder
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #6 Question
 • 2. Challenge #6 Answer
 • 3.1 How to Use Time Travel in Snowflake the Right Way.html
 • 3.2 Understanding & Using Time Travel.html
 • 3. Challenge #6 Conclusion

 • 8. Challenge #7 Hierarchical Queries
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #7 Question
 • 2. Challenge #7 Answer
 • 3.1 How to Easily Visualize Hierarchical Tabular Data.html
 • 3.2 How to Query Hierarchical Data in Snowflake.html
 • 3. Challenge #7 Conclusion

 • 9. Challenge #8 Fake Data Generator
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #8 Question
 • 2. Challenge #8 Answer
 • 3.1 How to Generate Snowflake Stored Procs via Python Worksheets.html
 • 3.2 Synthetic Data Generation at Scale Part 1.html
 • 3. Challenge #8 Conclusion

 • 10. Challenge #9 Running Tasks
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #9 Question
 • 2. Challenge #9 Answer
 • 3.1 12 Misconceptions about Virtual Warehouses in Snowflake.html
 • 3.2 How to Make Your Own Snowflake Task Graph Viewer.html
 • 3.3 Introduction to Tasks.html
 • 3.4 Offset Window Functions in Snowflake the Easy Way.html
 • 3. Challenge #9 Conclusion

 • 11. Challenge #10 Generic Script
 • 1.1 setup.sql - to execute content in a new SQL Worksheet.html
 • 1. Challenge #10 Question
 • 2. Challenge #10 Answer
 • 3.1 Variable Substitution for Multi-Tenant Apps and Deployment Environments.html
 • 3. Challenge #10 Conclusion

 • 12. Conclusions
 • 1. Test Your Knowledge.html
 • 2. Congratulations, You Made It!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34843
  حجم: 1953 مگابایت
  مدت زمان: 100 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید