وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

PyQt Course Bundle – Python GUI Development with PyQt

سرفصل های دوره

Build Python GUI apps with PyQt. Master GUI and App Development in Python


1. PyQt Training Beginner Level
 • 1. Introduction to Course
 • 2. Introduction to QtGui
 • 3. Frame Using Qapplication
 • 4. QLabel in PyQt
 • 5. QLine Edit in PyQt
 • 6. QLine Edit in PyQt Continue
 • 7. QRadio Button in PyQt
 • 8. QCheck Box in PyQt
 • 9. QComboBox in PyQt
 • 10. QSlider in PyQt
 • 11. Menus in PyQt
 • 12. Dialogs in PyQt
 • 13. Tool Bars in PyQT
 • 14. Event and Signals in PyQt

 • 2. PyQt Training Intermediate Level
 • 1. Introduction to Course
 • 2. Programs in QClipBoard
 • 3. Programs in QClipBoard Continue
 • 4. Introduction to API
 • 5. Drawing API Part 1
 • 6. Drawing API Part 2
 • 7. Drawing API Part 3
 • 8. Drawing API Part 4
 • 9. QMessageBox in PyQt
 • 10. Different Line Styles
 • 11. Different Brush Style
 • 12. Different Brush Style Continue
 • 13. Drag and Drop in PyQt
 • 14. QPixmap in PyQt

 • 3. PyQt Training Advanced Level
 • 1. Introduction to Course
 • 2. Introduction to Course Continue
 • 3. What is Database Handling
 • 4. Tables in MySQL
 • 5. Connecting Database in PyQt
 • 6. Insert Data in Database
 • 7. Insert Data in Database Continue
 • 8. View All Data from Database

 • 4. Project on PyQt - Creating a Calculator
 • 1. Introduction to Project
 • 2. Add Dependency
 • 3. Layout for Calculator
 • 4. Calculator Continue
 • 5. More on Calculator
 • 6. Logic For Calculator
 • 7. Logic For Calculator Continue
 • 8. More on Logic For Calculator
 • 9. Output of the Project

 • 5. Project on PyQt - Employee Management System
 • 1. Introduction to Project
 • 2. Adding Dependencies
 • 3. Main Layout
 • 4. Add Employee
 • 5. Update Employee
 • 6. Delete Employee
 • 7. View Employee
 • 8. Adding Data in Database Part 1
 • 9. Adding Data in Database Part 2
 • 10. Adding Data in Database Part 3
 • 11. Adding Data in Database Part 4
 • 12. Deleting Data in Database
 • 13. Displaying Data in Database
 • 14. Mapping Layouts with Buttons
 • 15. Output of the Project
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29325
  حجم: 3496 مگابایت
  مدت زمان: 491 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید