وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering AWS Certified Solutions Architect Professional

سرفصل های دوره

AWS Architect Pro: Craft Robust Solutions with Advanced Design and Optimization Techniques, SAP-C02 Exam Prep and Tips.


1. Introduction to AWS Certified Solutions Architect - Professional
 • 1. Understanding the Importance of AWS Certification
 • 2. Overview of the AWS Certified Solutions Architect - Professional Exam

 • 2. Advanced Architectural Design
 • 1. Designing Multi-Tier, Highly Available Architectures
 • 2. Strategies for Elasticity and Scalability
 • 3. Architecting for Fault Tolerance
 • 4. Decomposing Monolithic Applications

 • 3. AWS Global Infrastructure
 • 1. Understanding AWS Global Infrastructure
 • 2. Leveraging AWS Global Accelerators
 • 3. Content Delivery with Amazon CloudFront

 • 4. Network Design and Security
 • 1. Advanced Networking in AWS
 • 2. Secure Data and Applications in AWS
 • 3. Identity and Access Management (IAM) Best Practices

 • 5. Data Storage and Management
 • 1. Choosing the Right Database Solution
 • 2. Advanced Amazon S3 Features
 • 3. Data Security and Encryption in AWS

 • 6. Migration and Hybrid Architecture
 • 1. Strategies for Cloud Migration
 • 2. Implementing Hybrid Cloud Architectures
 • 3. Best Practices for Migrating On-Premises Workloads

 • 7. Optimization and Cost Management
 • 1. Cost Optimization Strategies
 • 2. Analyzing and Managing Costs in AWS
 • 3. Implementing Cost-Effective Storage Solutions

 • 8. Monitoring and Troubleshooting
 • 1. AWS CloudWatch and CloudTrail for Monitoring
 • 2. Troubleshooting Common AWS Issues
 • 3. Implementing Advanced Logging and Auditing

 • 9. Exam Preparation
 • 1. Understanding the Exam Structure and Format

 • 10. Final Thoughts and Next Steps
 • 1. Recap and Key Takeaways
 • 2. Next Steps in Your AWS Certification Journey
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29052
  حجم: 1171 مگابایت
  مدت زمان: 120 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید