وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CGRC (GRC) Governance, Risk & Compliance Essential Training

سرفصل های دوره

Risk-Ready Leadership: Master Governance with CGRC and CAP Expertise, Secure Success, Compliance Mastery and Security.


1 - Introduction to CGRC and CAP Certifications
 • 1 - Understanding CGRC Certification
 • 2 - Exploring CAP Certification

 • 2 - Governance Fundamentals
 • 3 - Foundations of Governance
 • 4 - Role of Governance in Compliance
 • 5 - Risk Management in Governance
 • 6 - Compliance Frameworks Overview

 • 3 - CAP Certification Essentials
 • 7 - Introduction to Certified Authorization Professional CAP
 • 8 - CAP Certification Requirements
 • 9 - Key CAP Domains Overview
 • 10 - Security Authorization Process

 • 4 - Governance and Risk Relationship
 • 11 - Integrating Risk Management into Governance
 • 12 - Risk Assessment and Analysis
 • 13 - Risk Mitigation Strategies
 • 14 - Continuous Monitoring in Governance

 • 5 - Compliance Frameworks
 • 15 - Overview of Compliance Frameworks
 • 16 - NIST Framework for Risk Management
 • 17 - ISO Standards in Compliance

 • 6 - Security Control Implementation
 • 18 - Implementing Security Controls in Governance
 • 19 - Control Selection and Implementation
 • 20 - Security Control Assessment Process

 • 7 - Policies and Procedures
 • 21 - Developing Governance Policies
 • 22 - Documenting Procedures for Compliance
 • 23 - Best Practices in Policy Management

 • 8 - Communication and Training
 • 24 - Communicating Governance and Risk Policies
 • 25 - Training Programs for Compliance
 • 26 - Employee Awareness and Engagement

 • 9 - Incident Response and Management
 • 27 - Incident Response Planning
 • 28 - Managing Security Incidents

 • 10 - Emerging Trends in Governance
 • 29 - Cloud Governance and Risk Considerations
 • 30 - Governance in a Remote Work Environment
 • 31 - Future Trends in Compliance and Risk Management
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 33922
  حجم: 1378 مگابایت
  مدت زمان: 124 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید