وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

GitHub Actions Tutorial: Development Automation Training

سرفصل های دوره

1. Developing Projects with GitHub Codespaces
 • 1. Developing Projects with GitHub Codespaces
 • 2. Enable and Provision GitHub Codespaces
 • 3. Customize GitHub Codespaces Dev Container
 • 4. Add User-Specific Customizations to GitHub Codespaces
 • 5. Add User-Specific Secrets to GitHub Codespaces

 • 2. Automatically Publish PowerShell Modules from GitHub Actions
 • 1. Intro to Publishing PowerShell Modules with GitHub Actions
 • 2. Create a PowerShell Module in GitHub Repository
 • 3. Create GitHub Actions Workflow to Publish Module
 • 4. Auto-increment Build Number in GitHub Repository

 • 3. Working with Environment Variables in GitHub Actions
 • 1. Intro to GitHub Actions Variables and Contexts
 • 2. Set Root-level Environment Variables in GitHub Actions
 • 3. GitHub Actions Environment Variable Order of Precedence
 • 4. Setting Variables with Multiple Job Definitions
 • 5. Using GitHub Actions Context Variables

 • 4. Use Service Containers in GitHub Actions
 • 1. Intro to Service Containers in GitHub Actions
 • 2. Build GitHub Actions Workflow with MySQL Service Container
 • 3. Verify Connectivity and Wait for Service Container
 • 4. Refactor GitHub Actions Workflow and Create Database
 • 5. Run GitHub Actions Steps in Docker Network

 • 5. Manage GitHub Actions Workflows with Deployments and Environments
 • 1. Understanding GitHub Actions Environments
 • 2. Create Environments and Explore Deployment Gates
 • 3. Create GitHub Actions Workflow Using Environment Targets
 • 4. Configure Secrets on GitHub Actions Environments
 • 5. Update Workflow to Utilize Environment Secrets
 • 6. Use IAM Resource Tags to Limit Environment Access

 • 6. Automatically Publish Container Images with GitHub Packages and Actions
 • 1. Intro to Building Container Images with GitHub Actions
 • 2. Create Your GitHub Repository and Dockerfile
 • 3. Build GitHub Actions Workflow for Container Registry Auth
 • 4. Include Container Build and Push Step in GitHub Actions
 • 5. Build Multiple Container Images with Single GitHub Actions Worfklow

 • 7. Execute GitHub Actions Workflows on Self-hosted Runners
 • 1. Intro to GitHub Actions Self-Hosted Runners
 • 2. Install GitHub Runner on Cloud VMs
 • 3. GitHub Runner Custom Labels and Dependencies
 • 4. Develop Workflow Using Self-Hosted GitHub Runners
 • 5. Define Multiple Jobs for Self-Hosted GitHub Runners
 • 6. Troubleshooting GitHub Actions and Cleanup
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19980
  حجم: 1667 مگابایت
  مدت زمان: 407 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید