وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python Game Development Masterclass

سرفصل های دوره

Create Fun and Interactive Games with Python and Pygame


1. Setting Up Your PyGame Environment and Creating the Game Screen
 • 1. PyGame Installation
 • 2. Create a Game Screen
 • 3. Create Screen Name and Fill the Screen
 • 4. Set Screen Update Rate
 • 5. Upload FIles to Your Game

 • 2. Creating a Pokemon Puzzle Game from Start to Finish
 • 1. Pokemon Puzzle Overview and Setup
 • 2. Puzzle Game Configuration
 • 3. Pokemon Puzzle Move Parts and End Game
 • 4. Pokemon Puzzle Create Game Board
 • 5. Pokemon Puzzle Get Images and End Screen
 • 6. Pokemon Puzzle Initial Screen Set Up
 • 7. Main Function Params and First Run
 • 8. Pokemon Puzzle Mouse and Keyboard Controls
 • 9. Game Over and Screen Update

 • 3. Building Your Skier Game Setup, Configuration, and Gameplay Mechanics
 • 1. Skier Game Project Set Up
 • 2. Skier Game Configuration
 • 3. Skier Class Set Up
 • 4. Move and Update the Skier
 • 5. Create and Display Obstacles
 • 6. Show Initial Game Screen
 • 7. Main Gain Class - Initialization
 • 8. Update Skier Position on the GamePlay
 • 9. Impact Between the Skier and the Obstacles

 • 4. Creating the Catch the Cookie Game Setup, Classes, and Gameplay
 • 1. Catch the Cookie Project Set Up
 • 2. Catch the Cookie Configuration
 • 3. Catch the Cookie Food Class
 • 4. Catch the Cookie Hero Class
 • 5. Catch the Cookie End Screen
 • 6. Catch the Cookie Game Initialization
 • 7. Catch the Cookie Main Class Set Up
 • 8. Catch the Cookie Button & Impact Detection
 • 9. Generate The Food Randomly
 • 10. Show Score and Game Over

 • 5. Building Your Flappy Bird Game Setup, Classes, and Gameplay
 • 1. Flappy Bird Game Set Up
 • 2. Flappy Bird Configuration
 • 3. Pipe Class Development
 • 4. Bird Class Development Part 1
 • 5. Bird Class Development Part 2
 • 6. Flappy Bird Start Game Screen
 • 7. Flappy Bird End Game Screen
 • 8. Game Initialization and Show Score Functions
 • 9. Flappy Bird Set Up Main Game Class
 • 10. Object Intersection and Game Update
 • 11. Object Intersection Part 2 and Game Run

 • 6. Developing Your Meteor Game Setup, Design, and Gameplay
 • 1. Meteor Game Project Set Up
 • 2. Meteor Game Configuration
 • 3. Meteor Game Start Screen Interface
 • 4. Meteor Game End Screen Interface
 • 5. Meteor Game Bullet Design
 • 6. Meteor Game Asteroid Design
 • 7. Meteor Game Starship Design
 • 8. Meteor Game Run Game Interface
 • 9. Player Keyboard Controls
 • 10. Move Background Image
 • 11. Draw the Bullet
 • 12. Main Class Development and Run
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29331
  حجم: 5814 مگابایت
  مدت زمان: 528 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید