وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Adobe Illustrator CC for Beginners: An Introductory Course

سرفصل های دوره

Unlock your potential and gain a competitive edge in the visually-driven world with Adobe Illustrator CC


1. Illustrator Introduction to Vectors and Workspace
 • 1. Welcome to Illustrator Fundamentals
 • 2. WATCH ME Essential Information for a Successful Training Experience
 • 3.1 Adobe Illustrator CC for Beginners Course Files.zip
 • 3. DOWNLOAD ME Course Instructor Files.html
 • 4.1 Adobe Illustrator CC transcription.pdf
 • 4. Downloadable Course Transcript.html
 • 5. Understanding Vector Images
 • 6. Customize the Workspace
 • 7. Section Quiz.html

 • 2. Creating New Documents
 • 1. Understanding Illustrator Artboards
 • 2. Creating New Documents
 • 3. Section Quiz.html

 • 3. Selection and Transformation Tools
 • 1. Using the Basic Selection Tool
 • 2. Using the Direct Selection Tool
 • 3. Using the Lasso Tool
 • 4. Using the Magic Wand Tool
 • 5. Using Transformation Tools Scale, Rotate, Reflect
 • 6. Section Quiz.html

 • 4. Shape Tools and Drawing Tools
 • 1. Drawing Shapes
 • 2. Using the Arc, Grid and Spiral Drawing Tools
 • 3. Editing Anchor Points
 • 4. Intro the Pen Tool
 • 5. Using the Curvature Pen Tool
 • 6. Using the Pencil Tool
 • 7. Section Quiz.html

 • 5. Drawing More Complex Shapes
 • 1. Using the Shape Builder Tool
 • 2. Pathfinder Tool Overview
 • 3. Using Scissor, Knife and Eraser Tools
 • 4. Joining Paths
 • 5. Section Quiz.html

 • 6. Working with Color
 • 1. Understand Color Modes
 • 2. Using the Eye Dropper and Color Panel
 • 3. Creating Swatches
 • 4. Creating Gradients
 • 5. Section Quiz.html

 • 7. Working with Images and Layers
 • 1. Images, Masks and Blending Modes
 • 2. Aligning and Distributing Objects
 • 3. Working with Layers
 • 4. Section Quiz.html

 • 8. Working with Strokes and Brushstrokes
 • 1. Introduction to Strokes
 • 2. Applying Variable Width Strokes
 • 3. Using Brushstrokes
 • 4. Section Quiz.html

 • 9. Working with Type
 • 1. Applying and Formatting Type
 • 2. Type on a Path
 • 3. Touch Type Tool
 • 4. Outlining Type
 • 5. Section Quiz.html

 • 10. Styles and The Appearance Panel
 • 1. Working with Graphic Styles
 • 2. Appearance Panel Overview
 • 3. Section Quiz.html

 • 11. Working with Symbols
 • 1. Intro to Illustrator Symbols
 • 2. Creating Your Own Symbol
 • 3. Section Quiz.html

 • 12. Exporting Content
 • 1. Exporting Objects
 • 2. Exporting Illustrator Files
 • 3. Section Quiz.html

 • 13. Course Close
 • 1. Course Close
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20347
  حجم: 2353 مگابایت
  مدت زمان: 283 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید