وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Financial Crime Academy

دانلود و خرید 13 آموزش بدست Financial Crime Academy از شرکت هایی مثل Udemy در شاخه هایی از جمله آموزش ضد هک و امنیت شبکه و آموزش مدیریت، بازاریابی و تجارت و حسابداری و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Mastering Digital Forensics & eDiscovery for Investigations
شرکت:
Mastering Digital Forensics & eDiscovery for Investigations
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Mastering Blockchain Technology and Regulatory Compliance
شرکت:
Mastering Blockchain Technology and Regulatory Compliance
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Countering Illegal Wildlife Trade for AML Compliance
شرکت:
Countering Illegal Wildlife Trade for AML Compliance
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Counter-Terrorist Financing (CTF) Bootcamp
شرکت:
Counter-Terrorist Financing (CTF) Bootcamp
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Fraud Risk Management, Assessment & Fraud Analysis Bootcamp
شرکت:
Fraud Risk Management, Assessment & Fraud Analysis Bootcamp
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Fraud Detection & Fraud Analytics for Fraud Risk Management
شرکت:
Fraud Detection & Fraud Analytics for Fraud Risk Management
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Effective Fraud Detection and Fraud Investigation Bootcamp
شرکت:
Effective Fraud Detection and Fraud Investigation Bootcamp
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete Enterprise & Operational Risk Management Bootcamp
شرکت:
Complete Enterprise & Operational Risk Management Bootcamp
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete Forensic and Internal Investigations Masterclass
شرکت:
Complete Forensic and Internal Investigations Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete Corporate Compliance and Governance Bootcamp
شرکت:
Complete Corporate Compliance and Governance Bootcamp
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building Effective Internal Controls for Risk Mitigation
شرکت:
Building Effective Internal Controls for Risk Mitigation
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Advanced KYC Techniques and Technologies for AML Compliance
شرکت:
Advanced KYC Techniques and Technologies for AML Compliance
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Anti-Bribery & Corruption Compliance Management Bootcamp
شرکت:
Anti-Bribery & Corruption Compliance Management Bootcamp
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳