وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete Forensic and Internal Investigations Masterclass

سرفصل های دوره

Learn how to effectively prepare, conduct, and evaluate internal investigations | Certificate issued by the FCA included


1 - Introduction to this Program
 • 1 - Thank You Welcome.html
 • 2 - Certificate-in-Internal-Investigations-Slides.pdf
 • 2 - Introduction

 • 2 - Understanding Internal Investigations
 • 3 - Introduction to this Module
 • 4 - What is an Internal Investigation
 • 5 - Types of Internal Investigation
 • 6 - When Is An Internal Investigation Required
 • 7 - How does an Internal Investigation work
 • 8 - Overview of Legal Considerations
 • 9 - Internal Policy Requirements
 • 10 - Module Summary

 • 3 - Initial Suspicion and Initial Information Gathering
 • 11 - Introduction to this Module
 • 12 - Overarching Principles
 • 13 - Confidentiality Requirements
 • 14 - Initial Investigative Methods
 • 15 - Assume the Suspicions Are True
 • 16 - Hypothesis Development
 • 17 - Establish Facts and Prepare a Decision
 • 18 - External Support When to Retain External Investigators
 • 19 - External Support When to Retain a Lawyer
 • 20 - Case Study
 • 21 - Module Summary

 • 4 - Planning an Internal Investigations
 • 22 - Introduction to this Module
 • 23 - Developing an Investigation Plan
 • 24 - Define the Goals of Investigation
 • 25 - Identify Whom to Keep Informed
 • 26 - Determine the Scope of Investigation
 • 27 - Establish the Investigations Timeline
 • 28 - Define the Investigation Team and Their Roles
 • 29 - Address Potential Operational Issues
 • 30 - Establish a Line of Authority
 • 31 - Outline the Course of Action
 • 32 - Adapt the Necessary Resources
 • 33 - Prepare the Organization for the Investigation
 • 34 - Module Summary

 • 5 - Collection and Evaluation of Evidence
 • 35 - Introduction to this Module
 • 36 - Evidence principles authenticity veracity and reliability
 • 37 - Types of evidence
 • 38 - Internal vs External Evidence
 • 39 - Fact vs Opinions
 • 40 - Documents Data and Other Physical Evidence
 • 41 - Electronic Records
 • 42 - Chain of Custody
 • 43 - Managing the Evidence
 • 44 - Module Summary

 • 6 - Interviews in Internal Investigations
 • 45 - Introduction to this Module
 • 46 - Role of Interviews in Investigations
 • 47 - Difference between Interviews and Interrogations
 • 48 - Informationgathering vs Admissionseeking Interviews
 • 49 - Planning Interviews and Determining Respondents
 • 50 - Preparing Interview Questions
 • 51 - Performing the Interview
 • 52 - What Questions to Ask
 • 53 - Listening and Observing in an Interview
 • 54 - Interview Dynamics
 • 55 - Closing the Interview
 • 56 - Postinterview Collection and Review of Documents
 • 57 - Module Summary

 • 7 - Report Writing
 • 58 - Introduction to this Module
 • 59 - Purpose of a Written Report
 • 60 - Report Structure
 • 61 - Presentation of Evidence
 • 62 - Characteristics of a Good Report
 • 63 - Conclusion and Communication
 • 64 - Module Summary

 • 8 - Concluding the Internal Investigation
 • 65 - Introduction to this Module
 • 66 - What Happens After the Investigation
 • 67 - Update of Internal Controls
 • 68 - Review of Existing Processes and Procedures
 • 69 - Risk Analysis
 • 70 - Record Retention
 • 71 - Module Summary

 • 9 - Completing this Program
 • 72 - Course Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36637
  حجم: 6841 مگابایت
  مدت زمان: 356 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید