وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced KYC Techniques and Technologies for AML Compliance

سرفصل های دوره

Effective Know Your Customer (KYC) Management and Anti-Money Laundering (AML) Compliance | Certificate included


1 - Introduction to this Program
 • 1 - Thank You Welcome.html
 • 2 - Certificate-in-KYC-Techniques-and-Technologies-Slides.pdf
 • 2 - Introduction

 • 2 - Technological Advancements in KYC
 • 3 - Introduction to this Module
 • 4 - Evolution of KYC Technology
 • 5 - Role of Big Data in KYC
 • 6 - Cloud Computing and KYC Processes
 • 7 - Regulatory Technology RegTech for KYC
 • 8 - Future Trends in KYC Technology
 • 9 - Module Summary

 • 3 - Utilizing AI and Machine Learning in KYC
 • 10 - Introduction to this Module
 • 11 - Introduction to AI and Machine Learning
 • 12 - Applications of AI in KYC
 • 13 - Using Machine Learning for Risk Profiling
 • 14 - Automating Customer Due Diligence with AI
 • 15 - Challenges and Ethical Considerations in AI for KYC
 • 16 - Module Summary

 • 4 - Digital Identity Verification and Biometrics in KYC
 • 17 - Introduction to this Module
 • 18 - The Concept of Digital Identity Verification
 • 19 - Role of Biometrics in Identity Verification
 • 20 - Types of Biometric Verification
 • 21 - Use Cases Biometrics in KYC
 • 22 - Pros and Cons of Biometric Verification
 • 23 - Module Summary

 • 5 - Blockchain and Distributed Ledger Technology in KYC
 • 24 - Introduction to this Module
 • 25 - Basics of Blockchain and Distributed Ledger Technology
 • 26 - Blockchain for Secure Identity Verification
 • 27 - DLT for Streamlining KYC Processes
 • 28 - Potential Challenges of Blockchain Technology in KYC
 • 29 - Module Summary

 • 6 - Case Studies How Technology is Transforming KYC
 • 30 - Introduction to this Module
 • 31 - Techbased KYC Transformation A Banking Case Study
 • 32 - Streamlining KYC with AI A Fintech Case Study
 • 33 - Digital Identity Verification in Ecommerce A Case Study
 • 34 - Blockchain for KYC A Case Study
 • 35 - Lessons Learned and Future Predictions
 • 36 - Module Summary

 • 7 - Completing this Program
 • 37 - Course Summary
 • 38 - Get Your Certificate of Completion issued by the Financial Crime Academy.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35814
  حجم: 1099 مگابایت
  مدت زمان: 159 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید