وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Bonds – Trading | ETFs | Bond Accounting | Bond Market

سرفصل های دوره

Learn all the concepts bonds and fixed income securities


1. Bond Trading And Portfolio Management
 • 1. Introduction to Fixed Income Portfolio Management
 • 2. Third Party Fund Managers
 • 3. Third Party Fund Managers Continues
 • 4. Example of Portfolio Management
 • 5. Bond Trading and Portfolio Management
 • 6. Portfolio Allocation
 • 7. Risk Allocation Portfolio
 • 8. Bond Optimized for Credit Risk
 • 9. Types of Schemes
 • 10. Curve Trading In Portfolio Management
 • 11. Steeper Trade in Portfolio Management
 • 12. Conditions of Steeper Trades
 • 13. Condition of Flatterer Trade
 • 14. Condition of Flatterer Trade Continues
 • 15. Understanding Repos
 • 16. Repos Auction of Central Banks
 • 17. Reverse Repos Example
 • 18. More on Repos Files
 • 19. Market Repos
 • 20. Example of Market Repos
 • 21. Example of Market Repos Continues
 • 22. Max Bond Yield Example
 • 23. More on Max Bond Yield Example
 • 24. Short Sale Example
 • 25. Total Consideration in Short Sale
 • 26. Excepted Yield Example
 • 27. Excepted Yield Example Continues
 • 28. Short Transaction Summary

 • 2. Bond ETFs
 • 1. Introduction to Bond ETF
 • 2. Example of Bond ETF
 • 3. What are Bonds
 • 4. Understanding Bonds ETF
 • 5. Difference Between Bond and Bond ETFs
 • 6. Difference Between Bond and Bond ETFs Continues
 • 7. Change in ETF Value
 • 8. How Does ETF Work
 • 9. Naming of Bond ETF
 • 10. Different Types of Bonds ETFs

 • 3. Dynamics Of Bond Investment Management
 • 1. Introduction to Dynamics of Bond Investment Management
 • 2. Government Issue FIS
 • 3. Corporations Issues FIS
 • 4. Capital Market Product FIS
 • 5. Understanding Interest on Borrowings
 • 6. Economics of Interest Rates
 • 7. Calculation of Interest Compensation for George
 • 8. Factors Affecting Interest Rate
 • 9. Risk Capital
 • 10. Other Economic Variables
 • 11. Understanding Impact of Interest Rate on MO

 • 4. Accounting For Bonds
 • 1. Introduction to Accounting for Bonds
 • 2. How Bonds Work
 • 3. Bond Interest and Dividend
 • 4. Key Features
 • 5. Example of Bond with Features
 • 6. Coupon Rate Structures
 • 7. Preset Value Concept
 • 8. Accrued Interest
 • 9. Bond Issued with No Accrued Interest
 • 10. Market Interest Rate
 • 11. Bond Premium with Straight Line Amortization
 • 12. Annual Straight Line Amortization
 • 13. Sell Price of Bond
 • 14. Calculate Preset Value
 • 15. Calculate Preset Value Continues
 • 16. Use Market Interest Rate
 • 17. Amortization of Bond Premium
 • 18. Amortization of Bond Premium Continues
 • 19. Effective Interest Rate Method
 • 20. Comparison of Amortization Method
 • 21. Example of P Corporation
 • 22. Calculating Interest Expenses
 • 23. Understand IFRS
 • 24. Understand IFRS Continues

 • 5. Bond Market - An Overview
 • 1. Learning objective
 • 2. Introduction and its Feature
 • 3. Yield and its types
 • 4. Yield and price relationship
 • 5. Market Segmentation and Participant
 • 6. Types of bonds Part 1
 • 7. Types of bonds Part 2
 • 8. Risk Involved in Bond Market
 • 9. Advantages of bond market
 • 10. Credit rating of a bond

 • 6. Bond Amortization
 • 1. Introduction
 • 2. Contract Rate vs Market Rate
 • 3. Contract Rate vs Market Rate continued
 • 4. Sale Price of a Bond
 • 5. Determining the Selling Price of the Bond
 • 6. Determining the Selling Price of the Bond continued
 • 7. Bond Amortization
 • 8. Bond Amortization Methods
 • 9. Bond Amortization Journal Entry Part 1
 • 10. Bond Amortization Journal Entry Part 2
 • 11. Bond Amortization Journal Entry Part 3
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34752
  حجم: 4016 مگابایت
  مدت زمان: 670 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید