وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ethereum Investing and Trading – Complete Course

سرفصل های دوره

This course offers a comprehensive understanding of Ethereum to practical aspects of investing and trading


1. Introduction
 • 1. Introduction to Ethereum as a Cryptocurrency

 • 2. Getting Started
 • 1. Evolution of Ethereum
 • 2. Difference between Ethereum and Bitcoin
 • 3. Similarities in Ethereum and Ether

 • 3. How Ethereum works
 • 1. How Ethereum Works
 • 2. How Ethereum Works Continues
 • 3. Understanding Hard Fork
 • 4. Understanding Hard Forks and Ethereum
 • 5. How is Ethereum Made
 • 6. Ethereum Block chain and Ethereum Virtual Machine

 • 4. How to setup Ethereum Wallet
 • 1. Setting up Ethereum Wallet
 • 2. Features of Ethereum Wallets
 • 3. Setting up Jaxx Wallet
 • 4. Creating Ethereum Wallet
 • 5. Analyzing Risks in Paper Wallet
 • 6. Synthetic Paper and Waterproof Ink
 • 7. Various Steps for Creating Wallet
 • 8. Buying Ethereum for Wallet
 • 9. Transferring Money out of Paper Wallet

 • 5. What are ERC20 Tokens
 • 1. Understanding the ERC20 Tokens
 • 2. Functions of ERC20 Tokens
 • 3. Relating ICOs with ERC20 Tokens
 • 4. Understanding Gas Price and Gas Limit
 • 5. Concept of Gas Price and its Transactions
 • 6. Functions of Gas Price and Gas Limits
 • 7. Transaction Information in Ethers can
 • 8. Examples for Gas Price and Gas Limit
 • 9. Determining ERC20 ERC223 and ERC721

 • 6. How to Invest and Trade Ethereum
 • 1. Investing and Trading Ethereum
 • 2. Cryptocurrency Market Capitalization
 • 3. Different Exchanges for Trading Ethereum
 • 4. Percentage of Total Market Capitalization
 • 5. Bitcoin and Ethereum Exchanges
 • 6. Procedures of Coin base Email
 • 7. Trading with Poloniex Exchange
 • 8. Transferring Ethereum Accounts to another Exchange
 • 9. Functions in Poloniex Exchange
 • 10. Buying and Selling Limit Orders
 • 11. Converting Bitcoin to Ethereum Instantly
 • 12. Benefits of Shapeshift Website
 • 13. Tether for Buying and Selling Ethereum
 • 14. Steps for Creating Tether Account
 • 15. Margin Trading in Crypto Market
 • 16. Ethereum Margin Trading
 • 17. Calculating the Margin Value
 • 18. Dash Margin Trading
 • 19. Types of Orders in Crypto Market
 • 20. Technical Analysis with Major Indicators and Oscillators
 • 21. Different Types of Charts
 • 22. Common Types of Candlesticks
 • 23. Price Action to Chart Support
 • 24. Learning the Trading Timeframe
 • 25. Price Action to Chart Trend Lines
 • 26. Types of Chart Patterns
 • 27. Moving Averages Indicator
 • 28. Differentiating and Analyzing the Chart
 • 29. Moving Average Conversion Diversions
 • 30. Characteristics of Bollinger Bands
 • 31. Risk to Reward Ratio
 • 32. Future Prospect and Opportunities in Ethereum
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36584
  حجم: 2748 مگابایت
  مدت زمان: 478 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید