وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Anand Rao Nednur

دانلود و خرید 14 آموزش بدست Anand Rao Nednur از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training و OReilly در شاخه هایی از جمله آموزش CompTIA و آموزش ضد هک و امنیت شبکه و آموزش Microsoft Azure و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

CompTIA SY0-701: Threats,Vulnerabilities & Mitigations-Vol 2
شرکت:
CompTIA SY0-701: Threats,Vulnerabilities & Mitigations-Vol 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
The CISO Masterclass
شرکت:
The CISO Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
CompTIA Security+ SY0-701: General Security Concepts-Vol 1
شرکت:
CompTIA Security+ SY0-701: General Security Concepts-Vol 1
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Architecting and Designing in Microsoft Azure
شرکت:
Architecting and Designing in Microsoft Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 4 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
SC-200: Microsoft Security Operations Analyst
شرکت:
SC-200: Microsoft Security Operations Analyst
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Azure – Cloud Adoption Framework and The Landing Zones
شرکت:
Azure – Cloud Adoption Framework and The Landing Zones
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft Cybersecurity Architect – SC-100 Exam Prep
شرکت:
Microsoft Cybersecurity Architect – SC-100 Exam Prep
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
SC-300: مدیریت Microsoft Identity and Access
شرکت:
SC-300: مدیریت Microsoft Identity and Access
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
مبانی Devops – کتابچه راهنما
شرکت:
مبانی Devops – کتابچه راهنما
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ بهمن ۱۴۰۰
کورس یادگیری AWS Certified Cloud Practitioner 2020
شرکت:
کورس یادگیری AWS Certified Cloud Practitioner 2020
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 24 دقیقه
۲۶ شهریور ۱۳۹۹