وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst

سرفصل های دوره

Become a Microsoft SOC engineer Today!! Learn through lab excercises and practical demonstrations


1 - Introduction
 • 1 - Mandiant-Forecast-Report-2023.pdf
 • 1 - SC-200-Learning-Resources.pdf
 • 1 - SKILLS-GAINED-SC-200.pdf
 • 1 - The Need for SOC Team
 • 2 - SC200 Microsoft Security Operations Analyst Course Introduction
 • 2 - SC-200-Reviews.pdf
 • 3 - Microsoft-Digital-Defense-Report-2022.pdf
 • 3 - SC 200 May 2022 Update
 • 3 - sc 200 course details from ms and other references.zip
 • 4 - Reviews Thank You

 • 2 - Module 1 Mitigate threats using Microsoft 365 Defender
 • 5 - Module 1 Learning Objectives
 • 6 - Introduction to Threat Protection
 • 7 - Microsoft 365 Defender Suite
 • 8 - Typical Timeline of An Attack
 • 9 - Microsoft 365 Defender Interactive Demonstration
 • 10 - Mitigate incidents using Microsoft 365 Defender Chapter Introduction
 • 11 - How to Create your Playground Lab Environment
 • 11 - set up your microsoft 365 defender trial in a lab environment.zip
 • 12 - Microsoft 365 Defender portal Introduction
 • 13 - Managing Incidents
 • 14 - More about incidents
 • 15 - Simulate Incidents Tor Browser
 • 16 - Managing Incidents
 • 17 - Managing Alerts
 • 18 - Investigating Incidents MITRE ATTACK
 • 19 - Advance Hunting
 • 20 - Advance Hunting Schema
 • 21 - Exploring the Kusto Queries
 • 22 - Microsoft Threat Experts
 • 23 - Microsoft Defender for Office 365 Chapter Introduction
 • 24 - MIcrosoft Defender for Office 365 Key Capabilities
 • 25 - Microsoft Defender for Office 365 Key Capabilities II
 • 26 - Safeguard Your Organization M365 Defender for O365 Lab I
 • 27 - Safeguard Your Organization M365 Defender for O365 Lab II
 • 28 - Attack Simulation Lab Activity
 • 29 - Microsoft Defender for Identity Introduction
 • 30 - What is Microsoft Defender for Identity
 • 31 - Microsoft Defender for Identity Key Capabilities
 • 32 - Installing Sensors on Domain Controller 1
 • 33 - Installing Sensors on Domain Controller 2
 • 34 - Capturing Lateral Movements
 • 35 - Threat Hunting Lab
 • 36 - Microsoft Defender for Identity Sensors Architecture
 • 37 - Protect Your Identities with Azure AD Identity Protection Introduction
 • 38 - User Risks SignIn Risks
 • 39 - User risk policy Sign in risk policy Lab Activity
 • 40 - Cloud App Security Introduction
 • 41 - The Cloud App Security Framework
 • 42 - Conditional Access App Controls
 • 43 - What is Information Protection
 • 44 - Insider Risk Management Enable Auditing
 • 45 - Phases of Cloud App security
 • 46 - Cloud App security Phases Lab Activity
 • 47 - Data Loss Prevention Chapter Intro
 • 48 - DLP Alerts
 • 49 - Create Policies for DLP in Compliance Portal
 • 50 - Insider Risk Management
 • 51 - What is Insider Risk
 • 52 - Pain points of a Modern Workplace
 • 53 - Insider Risk management with M365 Defender
 • 54 - Insider Risk Management Permissions
 • 55 - Module 1 Summary

 • 3 - Module 2 Mitigate threats using Microsoft Defender for Endpoint
 • 56 - Module 2 Introduction
 • 56 - microsoft defender experts for hunting.zip
 • 56 - microsoft defender experts for hunting proactively hunts threats.zip
 • 57 - Defender for Endpoint Features
 • 58 - Defender for Endpoint Terminology
 • 59 - Onboarding devices to Defender
 • 59 - onboarding devices using gpo refernce.zip
 • 60 - Windows 10 Security Enhancements Chapter Introduction
 • 61 - Attack Surface Reduction Rules
 • 62 - Attack Surface Rules
 • 63 - Device Inventory
 • 64 - Device Investigation Alerts
 • 65 - Behavioral Blocking
 • 66 - Client Behavioral Blocking
 • 67 - EDR Block Mode
 • 68 - EDR Block Mode Lab Activity
 • 69 - Performing Actions on the device
 • 70 - Live Response
 • 71 - Perform Evidence and Entities Investigations
 • 72 - User Investigations
 • 73 - Advance Automated Remediation Features Endpoint
 • 74 - Managing File Uploads
 • 75 - Automation folder exclusion
 • 76 - File Level Investigation
 • 77 - Automating Device group remediation
 • 78 - Blocking Risky Devices using Intune Defender and Azure AD
 • 79 - Configure Alerts and Detections Chapter Introduction
 • 80 - Configuring Advance Features
 • 81 - Configuring Email Notifications
 • 82 - Indicators of Compromise
 • 83 - 28 Threat and Vulnerability Management Chapter Introduction
 • 84 - 29 Threat and Vulnerability Management Explanation
 • 85 - Module 2 Summary

 • 4 - Module 3 Mitigate threats using Microsoft Defender for Cloud
 • 86 - Module 3 Introduction
 • 87 - What is Azure Security Center
 • 88 - Microsoft Defender for cloud Features
 • 89 - Azure Defender for Cloud Lab Activity
 • 90 - CSPM and CWP
 • 91 - What resources are protected using Microsoft Defender
 • 92 - Benefits of Azure Defender for servers
 • 93 - Defender for App services
 • 94 - Defender for App services Lab
 • 95 - Defender for Storage Lab
 • 96 - Defender for SQL LAB
 • 97 - Defender for Keyvault
 • 98 - Defender for DNS
 • 99 - Defender for Kubernetes
 • 100 - Defender for Container Registry
 • 101 - Connect Azure assets to Azure Defender Chapter introduction
 • 102 - Asset Inventory LAB
 • 103 - Auto provisioning
 • 104 - Stored Event types
 • 105 - Manual Provisioning
 • 106 - Connect nonAzure reosurces to Defender
 • 107 - Onboarding Methods
 • 108 - Onboard GCP instance to Azure ARC
 • 109 - Onboarding AWS Services to Defender for cloud
 • 110 - Remediating Security Alerts Chapter Intro
 • 111 - Changing World and Attackers
 • 112 - What are Security alerts and notifications
 • 113 - How does defender work
 • 114 - Alert Severity Level
 • 115 - Continuous Monitoring and assesments
 • 116 - Mitre Attack tactics and alert types
 • 117 - Remediating Alerts
 • 118 - Automated Responses
 • 119 - Alert Supression
 • 120 - Module 3 Summary

 • 5 - Module 4 Create Queries for Microsoft Sentinel using Kusto Query Language
 • 121 - Module 4 Introduction
 • 122 - The Construct of KQL Language
 • 123 - The Lab Environment
 • 124 - Declaring Variables with Let
 • 125 - Search and Where Operator
 • 126 - Extend Operator
 • 127 - Order By Usage
 • 128 - Project Operator
 • 129 - Summarize Count and DCount Functions
 • 130 - ArgMax and ArgMin Functions
 • 131 - MakeList and MakeSet Functions
 • 132 - Render Operator
 • 133 - Bin Function
 • 134 - Union Operator
 • 135 - Module 4 Summary

 • 6 - Module 5 Microsoft Sentinel Environment Configuration
 • 136 - What is a SIEM Solution
 • 136 - microsoft defender experts for xdr.zip
 • 137 - Azure-Sentinel-Use-Cases-for-ATT-CK-based-Detection-Mitig.pdf
 • 137 - Microsoft-Sentinel-Deployment-Best-Practices-Guide.pdf
 • 137 - What is Microsoft Sentinel
 • 138 - Microsoft Sentinel Components
 • 139 - Data Connectors
 • 140 - Log Retention
 • 141 - Workbooks
 • 142 - Analytics Alerts
 • 143 - Threat Hunting
 • 144 - Incidents Investigations
 • 145 - Automation Playbooks
 • 146 - Creating Azure Sentinel Workspace
 • 147 - Azure Sentinel RBAC
 • 148 - Data Connectors
 • 149 - OnBoarding Windows host to Sentinel
 • 150 - Ingesting Events to Sentinel
 • 151 - Sentinel Watchlist
 • 152 - Sentinel Creating a watchlist for Tor Nodesedited
 • 153 - Sentinel Create Hunting Query
 • 154 - Sentinel Live Stream
 • 155 - Sentinel Capturing traffic from TOR Exit Nodes
 • 156 - Sentinel Create Analytical Rules
 • 157 - Analytical Rule Type Fusion
 • 158 - Analytical Rule Types Security Types
 • 159 - Analytical Rule Types ML based Behavioral Analytics
 • 160 - Analytical Rule Types Anomaly Scheduled Alerts and NRT
 • 161 - Creating Anayltics Rules based on Template
 • 162 - Creating Analytic Rules based on Wizard
 • 163 - Managing the Rules
 • 164 - Define Threat Intelligence CTI
 • 165 - Create TI Lab Activity

 • 7 - Module 6 Microsoft Sentinel Environment Connecting Logs
 • 166 - Module 6 Introduction
 • 167 - Connect M365 Defender to Sentinel
 • 168 - Office 365 Log Connector
 • 169 - Azure Activity Log Connector
 • 170 - Azure Active Directory Identity Protection Connector
 • 171 - Defender for Office 365 Connector
 • 172 - Defender for Endpoint Connector
 • 173 - Connect Threat Indicators to Microsoft Sentinel

 • 8 - Microsoft Sentinel Environment IncidentsThreat Response UEBA and Monitoring
 • 174 - Module 7 Introduction
 • 175 - Key Concepts of Incident Management
 • 176 - Investigations in Azure Sentinel
 • 177 - Key Concepts of Incident Management II
 • 178 - Incident Management in Microsoft Sentinel I
 • 179 - Incident Management in Microsoft Sentinel II
 • 180 - Brute Force attack against Azure Portal Simulation
 • 181 - Threat Response with Microsoft Sentinel Playbooks Introduction Use Case
 • 182 - Step 1 Creating Analytical Rule to look for Role membership changes
 • 183 - Step 2 Integrate Log Analytics with Azure AD Audit Logs
 • 184 - Step 3 Verify Log Analytics
 • 185 - Step 4 Incident Creation in Sentinel
 • 186 - Step 5 Create Logic App to Integrate with Microsoft Teams
 • 187 - Step 6 Edit Analytical Rule to add Logic App Playbooks
 • 188 - Finally Testing the Integration
 • 189 - UEBA User Entity Behavior Analytics Introduction
 • 190 - Entity Behaviour Lab I
 • 191 - Entity Behaviour Lab II
 • 192 - Workbooks Introduction
 • 193 - Create Workbooks Using Template
 • 194 - Create Workbook from scratch
 • 194 - Microsoft-Sentinel-Technical-Playbook-for-MSSPs.pdf

 • 9 - Module 8 Perform Threat Hunting with Microsoft Sentinel
 • 195 - Module 8 Introduction
 • 196 - Cyber Security Threat Hunting
 • 197 - The Need for Proactive Hunting
 • 198 - Develop a Threat Hunting Hypothesis
 • 199 - Threat Hunting Recap
 • 200 - Notebooks Introduction
 • 201 - Sentinel Notebooks Lab Activity

 • 10 - SC 200 Microsoft Security Operations Analyst Course Summary
 • 202 - SC 200 Microsoft Security Operations Analyst Course Summary
 • 202 - additional basic and advance training links from ms.zip
 • 202 - additional microsoft resources and refernce.zip
 • 202 - defender for cloud training links from ms.zip
 • 202 - defender for endpoint training link and references from ms.zip
 • 202 - defender for identity training and reference links from ms.zip
 • 202 - defender for office 365 training from ms.zip
 • 202 - microsoft defender for iot training from ms.zip
 • 202 - microsoft identity training links from ms.zip
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 10199
  حجم: 5494 مگابایت
  مدت زمان: 764 دقیقه
  تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید