وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Implementing Spring Boot and Spring Cloud in AWS

سرفصل های دوره

The focus of this course will be on using Spring Cloud AWS to integrate Spring Boot applications with key AWS services.


01 Introduction to Spring Cloud on AWS
 • 001 Course Introduction and Objectives
 • 002 Microservices Architecture and Benefits
 • 003 Spring Boot Overview
 • 004 Spring Cloud AWS Overview

 • 02 Spring Boot with AWS
 • 001 Spring Boot with AWS - Options
 • 002 Deploying a Spring Boot Java App on AWS Elastic Beanstalk
 • 003 Deploying Spring Apps on AWS EC2 with a CICD Pipeline
 • 004 Demo Deploying Spring Apps on AWS EC2 with a CICD Pipeline

 • 03 Spring Cloud on AWS Versions
 • 001 Spring Cloud on AWS 2.x vs 3.x
 • 002 DynamoDB with Spring Cloud 3.x
 • 002 Spring Cloud AWS - Reference Guide.html

 • 04 Setting Up the Environment to Work with Spring Cloud
 • 001 AWS Account IAM and Access Credentials
 • 002 AWS Toolkit for JetBrains.html
 • 002 IntelliJ IDEA and Swagger for API Developement

 • 05 Spring Cloud AWS Service Discovery
 • 001 Overview of Service Discovery in Microservices
 • 002 Configuring Spring Cloud AWS Service Discovery
 • 003 Registering Microservices with Service Discovery

 • 06 Externalized Configuration and Secrets Management
 • 001 Using Spring Cloud AWS Parameter Store for Configuration
 • 002 An Inside Look at AWS Secrets Manager vs AWS Parameter Store.txt
 • 002 Integrating Spring Cloud AWS with AWS Secrets Manager

 • 07 Spring Cloud AWS Messaging with SQS and SNS
 • 001 Introduction to Messaging in Microservices
 • 002 Using Spring Cloud AWS with Amazon SQS
 • 003 Integrating Spring Cloud AWS with Amazon SNS

 • 08 Spring Cloud AWS and RDS
 • 001 Database Design with Microservices
 • 002 Integrating Spring Cloud AWS with Amazon RDS
 • 003 Elastic Beanstalk with RDS

 • 09 Accessing AWS Serverless Technologies
 • 001 AWS API Gateway Overview
 • 002 AWS Lambda Overview
 • 003 API Gateway with Lambda Integration

 • 10 Conclusion
 • 001 Conclusion and Whats Next
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36066
  حجم: 2377 مگابایت
  مدت زمان: 226 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید