وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Angular Unit Testing

سرفصل های دوره

This course will teach you to write effective unit tests in your Angular applications.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Introduction to Unit Testing in Angular
 • 01. Course Introduction
 • 02. The Demo Application
 • 03. Testing Overview
 • 04. Mocking
 • 05. Unit Tests in Angular
 • 06. Tools
 • 07. Installing and Running the Demo App
 • 08. Writing Your First Unit Test
 • 09. Running Your Unit Tests
 • 10. Writing Good Unit Tests
 • 11. Summary

 • 3. Isolated Unit Tests
 • 1. Introduction
 • 2. Testing a Pipe
 • 3. Testing a Service
 • 4. Testing a Component
 • 5. Mocking to Isolate Code
 • 6. Testing Interactions
 • 7. Summary

 • 04. Shallow Integration Tests
 • 01. Introduction
 • 02. Debugging Techniques with Angular and Karma
 • 03. The TestBed
 • 04. Using NO ERRORS SCHEMA
 • 05. Testing Rendered HTML
 • 06. NativeElment vs. DebugElement
 • 07. More Complex Shallow Integration Tests
 • 08. Mocking an Injected Service
 • 09. Mocking Child Components
 • 10. Dealing with Lists of Elements
 • 11. Summary

 • 5. Deep Integration Tests
 • 1. Introduction
 • 2. Creating a Deep Integration Test
 • 3. Finding Elements by Device
 • 4. Integration Testing of Services
 • 5. Using the inject Helper Function
 • 6. Implementing a Test with Mocked HTTP
 • 7. Summary

 • 06. Testing DOM Interaction and Routing Components
 • 01. Introduction
 • 02. Triggering Events on Elements
 • 03. Emitting Events from Children
 • 04. Raising Events on Child Directives
 • 05. Interacting with Input Boxes
 • 06. Testing with Activated Route
 • 07. Dealing with ngModel
 • 08. Mocking the RouterLink
 • 09. Testing the RouterLink
 • 10. Summary

 • 7. Asynchronous Tests and RxJS
 • 1. Introduction
 • 2. Adding Async Code
 • 3. Basic Async Testing
 • 4. Using the fakeAsync Helper Function
 • 5. Using the waitForAsync Helper Function
 • 6. Code Coverage
 • 7. Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36087
  حجم: 694 مگابایت
  مدت زمان: 205 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید