وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: ipSpace

بسته های شبکه های خصوصی مجازی ( VPN )
شرکت:
بسته های شبکه های خصوصی مجازی ( VPN )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
کورس راه اندازی مرکز داده Software-Defined
شرکت:
کورس راه اندازی مرکز داده Software-Defined
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
41 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
کورس راه اندازی شبکه های SDN
شرکت:
کورس راه اندازی شبکه های SDN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
کورس مبانی شبکه
شرکت:
کورس مبانی شبکه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
40 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
کورس مجازی سازی شبکه
شرکت:
کورس مجازی سازی شبکه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 4 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
کورس امنیت شبکه
شرکت:
کورس امنیت شبکه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
اتومات کردن شبکه
شرکت:
اتومات کردن شبکه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
55 ساعت و 26 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
کورس یادگیری IP نسخه 6
شرکت:
کورس یادگیری IP نسخه 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 17 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
کورس یادگیری فناوری های Internetworking
شرکت:
کورس یادگیری فناوری های Internetworking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
زیرساخت های مراکز داده ( دیتا سنتر )
شرکت:
زیرساخت های مراکز داده ( دیتا سنتر )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
82 ساعت و 3 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱