وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Oracle Data Integrator (ODI)

سرفصل های دوره

Comprehensive ETL, Data Integration and Change Data Capture (Oracle Golden Gate)


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2.1 Mastering Oracle Data Integrator (ODI) - Comprehensive ETL and Data Integration v1.0.pdf
 • 2. Materials.html

 • 2. Introduction to Oracle Data Integrator (ODI)
 • 1. Data integration usage scenarios
 • 2. ODI Product Overview
 • 3. ODI product architecture - Part 1
 • 4. ODI product architecture - Part 2
 • 5. ODI product architecture - Part 3
 • 6. ODI Studio - Part 1
 • 7. ODI Studio - Part 2
 • 8. ODI Agent
 • 9. WebLogic Enterprise Manager
 • 10. Execution Context - Part 1
 • 11. Execution Context - Part 2
 • 12. Knowledge Modules
 • 13. Models
 • 14. Mappings
 • 15. Packages & Scenarios
 • 16. Connect to Repository
 • 17. Demonstration Introduction to Oracle Data Integrator (ODI)

 • 3. Mastering Variables and Packages
 • 1. Variable location and scopes
 • 2. Refreshing variables
 • 3. Assigning a value to a variable
 • 4. Referencing variables
 • 5. Variables in models
 • 6. Variables utilization in Package
 • 7. Demonstration Mastering Variables and Packages

 • 4. ODI Sources, Targets, and Knowledge Modules
 • 1. ODI Sources, Targets, and Knowledge Modules
 • 2. Defining physical data servers
 • 3. Defining Physical Schemas (Data Sources)
 • 4. Defining Physical Schemas (Target Data Source)
 • 5. Defining Logical Schemas and Contexts
 • 6. Reverse-engineering metadata into ODI models
 • 7. Reverse-engineering metadata into ODI models -Example
 • 8. Custom reverse-engineering
 • 9. Knowledge Modules Using Example
 • 10. Detail Importing a Knowledge Module

 • 5. Working with Databases
 • 1. Topology configuration - Data Server, Schema, Model Reverse Engineering
 • 2. Create project & Do ODI Mappings
 • 3. Perform moving the data using an ODI Mappings
 • 4. Operator Navigator - Monitor ODI Mappings process
 • 5. Demonstration ODI Sources, Targets, and Knowledge Modules & Working with Databa

 • 6. Working with Specific Databases
 • 1. Source MySQL Table example
 • 2. Create Data Server on Source and Target
 • 3. Physical Schema, Logical Schema
 • 4. Reverse Engineering Models
 • 5. Mappings
 • 6. Monitor Mappings running process - Operator Navigator
 • 7. MSSQL Database Loading by using ODI
 • 8. MSSQL Loading Monitor - Operator Navigator
 • 9. Demonstration Working with Specific Databases - Microsoft SQL Server & Oracle
 • 10. Demonstration Working with Specific Databases - MySQL & Oracle

 • 7. Integrating File Data
 • 1. File Loading by using ODI - Topology Configuration
 • 2. File Loading by using ODI - Mapping Running and Monitoring
 • 3. Demonstration Integrating File Data

 • 8. Creating Workflows
 • 1. Packages and Load Plans - Mastering Workflows
 • 2. Demonstration Creating Workflows Packages and Load Plans

 • 9. ODI ETL with Slowly Changing Dimension (SCD) table
 • 1. Slowly Changing Dimension Configuration
 • 2. Slowly Changing Dimension Mapping
 • 3. Slowly Changing Dimension - Running and Monitoring
 • 4. Demonstration ODI ETL with Slowly Changing Dimension (SCD)

 • 10. Real-time ETL with Change Data Capture (CDC) and Oracle GoldenGate (OGG)
 • 1. Oracle GoldenGate Overview
 • 2. Oracle GoldenGate Example with Core Banking System
 • 3. Oracle GoldenGate Commands
 • 4. Oracle GoldenGate - Demo Extract Process
 • 5. Oracle GoldenGate - Demo Pump Process
 • 6. Oracle GoldenGate - Demo Replicate Process
 • 7. Oracle GoldenGate - Results
 • 8. Oracle ODI CDC
 • 9. Oracle ODI CDC Realtime Movement
 • 10. Real-time ETL with Change Data Capture (CDC) and Oracle Golden Gate (OGG)-Part 1

 • 11. Summary
 • 1. Recap what have you learnt!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34214
  حجم: 2704 مگابایت
  مدت زمان: 392 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید