وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Oracle Application Development and PL/SQL for beginners

سرفصل های دوره

Unlocking the Power of Databases: A Beginner's Journey through Oracle APEX and PL/SQL


1. Introduction to Databases
 • 1. Introduction.html
 • 2. What is a Database Understanding Data Storage, Management, and Retrieval.html
 • 3. Overview of SQL vs. NoSQL, RDBMS.html
 • 4. The Role of a Database Developer Responsibilities and Career Path.html
 • 5. Understanding Data and Information.html
 • 6. Introduction to Database Systems.html

 • 2. Oracle Database Setup
 • 1. What is an Oracle Database.html
 • 2. Oracle installation requirements
 • 3. Download Oracle
 • 4. Install Oracle
 • 5. What is SQLPlus
 • 6. Connect SQLPlus to Oracle
 • 7. How to start and stop Oracle Database
 • 8. What is SQL Developer
 • 9. Connect SQL Developer to Oracle
 • 10. What are Schemas.html
 • 11. Download sample schemas
 • 12. Unlock sample HR Schema Account
 • 13. Unlock sample schema tables
 • 14. Connect schema account to Oracle
 • 15. What are TNS Names
 • 16. Creating TNS Names
 • 17. Connect Oracle with TNS Names
 • 18. What is TOAD.html
 • 19. Install TOAD
 • 20. Connect TOAD to Oracle
 • 21. Create a new connection in TOAD

 • 3. Programming with PLSQL
 • 1. What is PLSQL
 • 2. Viewing HR Schema Objects with SQLPlus
 • 3. Viewing employees table properties with SQLPlus
 • 4. Viewing employees table data with SQLPlus
 • 5. PLSQL Variables
 • 6. PLSQL Variable declaration
 • 7. PLSQL Variable Assignment
 • 8. PLSQL Variable Anchors
 • 9. PLSQL Block structure
 • 10. Execute a PLSQL annonymous block using TOAD
 • 11. Edit a PLSQL Code block using SQL Plus
 • 12. Executing PLSQL Variable Assignemt using TOAD
 • 13. Intitializing Variables in PLSQL using TOAD
 • 14. PLSQL Literals
 • 15. PLSQL Constants using TOAD
 • 16. Variable Scopes in PLSQL using TOAD
 • 17. Introduction to PLSQL Functions
 • 18. Creating functions
 • 19. Creating PLSQL Functions using TOAD
 • 20. What are PLSQL Stored Procedures
 • 21. How to create stored procedure in TOAD
 • 22. How to execute or call a stored procedure in TOAD
 • 23. PLSQL Nested Block
 • 24. Syntax for Nested PLSQL Blocks
 • 25. Nested Block Scopes
 • 26. Creating a nested PLSQL Block with TOAD
 • 27. Data types.html
 • 28. PLSQL IF Statements
 • 29. PLSQL If statement examples using TOAD
 • 30. PLSQL CASE Statement
 • 31. PLSQL CASE Statement Example using TOAD
 • 32. PLSQL Searched Case Statement
 • 33. PLSQL Searched Case Statement Example using TOAD
 • 34. PLSQL CURSOR
 • 35. PLSQL Cursor Example using Toad
 • 36. Introduction to PLSQL Package
 • 37. Creating a PLSQL Package Specification using TOAD
 • 38. Creating a PLSQL Package Body using TOAD
 • 39. Referencing PLSQL Package Elements using Toad

 • 4. Oracle Application Development -APEX
 • 1. What is Oracle APEX.html
 • 2. Oracle APEX Installation Requirements
 • 3. Download Oracle APEX
 • 4. Installing Oracle APEX
 • 5. Installing Java Development Kit - JDK
 • 6. Download Oracle Rest Data Services
 • 7. Installing Oracle Rest Data Services
 • 8. How to sign into Oracle APEX
 • 9. How to create a workspace
 • 10. How to create a new APEX user
 • 11. What is an APEX Workspace.html
 • 12. Sign in to APEX as new User
 • 13. How to request a cloud APEX Workspace
 • 14. How to activate a cloud APEX Workspace
 • 15. Build applications from datasets
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37845
  حجم: 1390 مگابایت
  مدت زمان: 270 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید