وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Oracle E-Business suite(EBS) R12 Inventory Module Training.

سرفصل های دوره

Detailed Explanation on Oracle Inventory Management, Inventory Controls ; Transactions ; Planning ,Multi org structure.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 1 - UDEMY-Inventory-final-sessions.docx

 • 2 - 1Create User 2Create Responsibility Attach responsibility to user
 • 2 - 1Create User 2Create Responsibility Attach responsibility to user
 • 2 - User-login-Responsibility-defin-Resp-attach

 • 3 - 3Types of Calendars Defining a Workday Calendar
 • 3 - 3Types of Calendars Defining a Workday Calendar Exception template

 • 4 - 4Multi org structure overview
 • 4 - Multi org structure overview
 • 4 - org-structure-multi-org-locations-1.docx

 • 5 - 5Defining Locations for Business group Operating unit and Inventory org
 • 5 - 5Defining Locations for Business group Operating unit and Inventory org
 • 5 - business-group-generral-ledger-user-manual-2.txt

 • 6 - 6a Cost Elements 6b Cost Methods Standard cost Frozen for standard
 • 6 - 6a Cost Elements 6b Cost Methods Standard cost Frozen for standard
 • 6 - Cost-element-method.txt

 • 7 - 7Multi Org Structure detailed business process wise explanation
 • 7 - Business Group
 • 8 - General Ledger
 • 9 - Legal Entity
 • 10 - Operating Unit
 • 10 - operating-unit-creation-3.txt
 • 11 - Define Inventory Master Organization
 • 11 - master-inventory-child-inve-organization-copy-org-4.txt
 • 12 - Child inventory org creation 1
 • 13 - Child Inventory org creation 2
 • 14 - Sub Inventory Locators

 • 8 - 8Unit of Measures UOM
 • 15 - UOM.txt
 • 15 - Unit of Measures UOM
 • 16 - DUAL-UOM.txt
 • 16 - b Dual UOM

 • 9 - 9Managing the Items 10Templates and types 11Custom templates
 • 17 - 9Managing the Items Item Creation

 • 10 - 12Transaction Types in Inventory
 • 18 - Miscellaneous Receipts issues
 • 18 - Misc-transactions-RECEIPT-ISSUE.docx
 • 19 - Sub Inventory Transfer
 • 19 - sub-inventory-transfer-move-order.docx
 • 20 - Inter organization Transfer
 • 20 - user-manual-Inter-Org-Transfer.docx

 • 11 - 13Inventory Controls INVENTORY
 • 21 - Serial Control Lot Control Revision Control
 • 21 - Serial-lot-controls.txt
 • 22 - Lot Control Revision Control
 • 23 - Stock Locator

 • 12 - 14Inventory Planning MethodReplenishment method
 • 24 - Min Max Planning
 • 24 - Min-max-plannig-doc-class.txt
 • 25 - Reorder Point Planning
 • 25 - USER-manual-reorder-point-planning.docx
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29296
  حجم: 4157 مگابایت
  مدت زمان: 564 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید