وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Office 365

Implementing FSLogix for Non-Persistent Virtual Desktops
شرکت:
Implementing FSLogix for Non-Persistent Virtual Desktops
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Office Management Training Course
شرکت:
Microsoft Office Management Training Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft 365 Services and Concepts (2022)
شرکت:
Microsoft 365 Services and Concepts (2022)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate (MD-100) Online Training
شرکت:
Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate (MD-100) Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft 365 To Do – Beginner
شرکت:
Microsoft 365 To Do – Beginner
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Examples of Daily Working as Office 365 Administrator
شرکت:
Examples of Daily Working as Office 365 Administrator
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
The ultimate real-life Office 365 productivity course
شرکت:
The ultimate real-life Office 365 productivity course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Mastering Excel 365 – Basics (2022)
شرکت:
Mastering Excel 365 – Basics (2022)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Admin Compliance Guide for Microsoft 365
شرکت:
Admin Compliance Guide for Microsoft 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Deploying Microsoft Office 365 in Okta
شرکت:
Deploying Microsoft Office 365 in Okta
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
یادگیری مبانی Microsoft 365 : دوره MS-900
شرکت:
یادگیری مبانی Microsoft 365 : دوره MS-900
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
دوره هویت و خدمات در Microsoft 365
شرکت:
دوره هویت و خدمات در Microsoft 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 28 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
کار با Azure Active Directory PowerShell برای آفیس 365
شرکت:
کار با Azure Active Directory PowerShell برای آفیس 365
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
دوره یادگیری سریع Microsoft 365 2022
شرکت:
دوره یادگیری سریع Microsoft 365 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
فیلم یادگیری Microsoft 365 ( آفیس 365 )
فیلم یادگیری Microsoft 365 ( آفیس 365 )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
اوت لوک برای Mac : آفیس 365 و مایکروسافت 365
اوت لوک برای Mac : آفیس 365 و مایکروسافت 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۱ مرداد ۱۴۰۱
دوره پیشرفته اکسل 2021 و Excel 365
شرکت:
دوره پیشرفته اکسل 2021 و Excel 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 4 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
Microsoft Office 365 هویت و الزامات 70-346
شرکت:
Microsoft Office 365 هویت و الزامات 70-346
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱