وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Office 365

Microsoft 365: Administration
Microsoft 365: Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft 365 Productivity Apps Explained in an hour
شرکت:
Microsoft 365 Productivity Apps Explained in an hour
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft 365 Certified: Endpoint Administrator Associate (MD-102) Online Training
شرکت:
Microsoft 365 Certified: Endpoint Administrator Associate (MD-102) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 25 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Mastering Word 365 – Advanced (2023)
شرکت:
Mastering Word 365 – Advanced (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Teams for Microsoft 365 (Classic) Online Training
شرکت:
Teams for Microsoft 365 (Classic) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Excel 365 Basics: From Zero to Hero
شرکت:
Excel 365 Basics: From Zero to Hero
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Complete Techniques for MO-210 Excel 365 Apps Certification
شرکت:
Complete Techniques for MO-210 Excel 365 Apps Certification
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Microsoft Dynamics 365 Ce Crm Developer Complete Course
شرکت:
Microsoft Dynamics 365 Ce Crm Developer Complete Course
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
68 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Microsoft 365 Copilot First Look
Microsoft 365 Copilot First Look
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Microsoft 365 Administrator : MS-102
شرکت:
Microsoft 365 Administrator : MS-102
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Mastering Excel 365 – Expert (2023)
شرکت:
Mastering Excel 365 – Expert (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
The Ultimate Microsoft Office 2021/365 Training Bundle
شرکت:
The Ultimate Microsoft Office 2021/365 Training Bundle
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
59 ساعت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
MS Dynamics 365-Finance & Operations-MB300| 330 |310 (Part1)
شرکت:
MS Dynamics 365-Finance & Operations-MB300| 330 |310 (Part1)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Exploring Computer Applications and MS office in phd process
شرکت:
Exploring Computer Applications and MS office in phd process
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Microsoft 365 Certified Fundamentals (MS-900) Online Training
شرکت:
Microsoft 365 Certified Fundamentals (MS-900) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Microsoft Word 365: Craft Professional Letters with Ease
شرکت:
Microsoft Word 365: Craft Professional Letters with Ease
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Microsoft 365 Certified Fundamentals (MS-900) Online Training
شرکت:
Microsoft 365 Certified Fundamentals (MS-900) Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Mastering PowerPoint 365 – Advanced (2023)
شرکت:
Mastering PowerPoint 365 – Advanced (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲